Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Galabetslotsitesi
Galabetsondomain
vipparksitesigiris
vipparkcasinositesi
vipparkresmi
vipparkresmisite
vipparkgirhemen
Betjolly
štvrtok, 25 júla, 2024

Hudba a tanec v textoch ľudových piesní (a literatúre)

Hoci sa to zdá na prvý pohľad nelogické, ale pomerne málo sa využíva ako jeden z prameňov dôkladnejšieho poznania starších hudobných tradícií v regióne konkrétny text ľudovej piesne. A predsa je v ňom nezriedka...

PRVÁ SLOVENSKÁ UMELÁ BALADA (Rozina Milovská zo Senice)

V našej kultúre majú balady (žiaľ) bohaté zastúpenie vo všetkých sledovateľných obdo-biach. A azda ešte do predkresťanských čias siaha napríklad pôvabná a pôsobivá báseň – pieseň Išli hudci horou – ale ide o ľudovú...

Ľudovít Štúr a Záhorie

Jednou z akcií bohatého programu venovanému Ľudovítovi Štúrovi a Záhoriu bol aj 38. ročník národnej púte z Modry do Jablonového pod názvom „Cestou tŕnistou...“. Táto púť je známa i pod názvom Dvanásť zastavení na...

Osobnosť a dielo prof. Branislava Varsika

Generácia profesora Branislava Varsika predstavuje vo vývine slovenskej historiografie najvýraznejší zlom v celom svojom vývoji. Nastupuje totiž prvá generácia profesionálnych slovenských historikov. Nadobro odchádza spoločenstvo dedinských farárov, učiteľov či matičných nadšencov, ktorí sa venujú...

Pätnásť rokov vlastivedného časopisu Záhorie

V decembri roku 2006 sa uskutočnilo slávnostné podujatie a koncert k 15. výročiu vydávania vlastivedného časopisu Záhorie, na ktorom odzneli tri hlavné príhovory súčasných redaktorov, z ktorých vyberáme časti aj pre našich čitateľov: Rok...

Artikuly mlynárskeho cechu na Plaveckom a Stupavskom panstve od cisára Leopolda I. z...

Nemecký cisár a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský udelil dňa štvrtého júna roku 1660 mlynárskemu cechu pôsobiacemu na panstvách uhorského magnátskeho rodu Pálffyovcov Stupava a Plavec v Bratislavskej stolici cechové artikuly.1 Mlynárstvo patrilo k...