test
sobota, 15 júna, 2024

„Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave“

„Krúžek nikto oficiálne nezaložil, a tak ho nikto nemohol ani rozpustiť!“ – povedal o ťažkých vojnových rokoch jeden zo zakladateľov krúžku Ing. Jura Černý. A naozaj, ak by sme chceli napísať niečo konkrétne z...

„Šesťáky“ strýca Vendu

Téma komisárov pri mláťačkách, ktorú v Záhorí nedávno aktualizoval môj spolužiak zo skalického gymnázia Paľo Hallon, pripomenula mi jednu príhodu, ktorá sa však pri mláťačke len začína. A ktorá vlastne nemá ani poriadne zakončenie,...

Mláťačkoví komisári

Dávno je za nami doba, keď počas leta hučali po dedinách mláťačky, aby obsah, ktorý chŕlili, potešil srdcia našich roľníkov. Bola to odmena za ich ťažkú celoročnú drinu. Mláťačky boli rôznej veľkosti od rôznych...

AKO SA NA ZÁHORÍ PREZÝVALI

Súčasťou záhorských nárečí sú aj prezývky obcí. Sú to žartovné názvy, ktorými sa susedné alebo aj vzdialenejšie obce navzájom prezývali. Prezývky sú utvorené od typického jedla, ktoré sa v obci užívalo, od zvláštností terénu,...

Karol Plicka a Záhorie

Na významného zberateľa ľudových piesní, fotografa a filmára Karola Plicku (1894 Viedeň – 1987 Praha, pochovaný v Martine) už v jeho šestnástich rokoch hlboko zapôsobili ľudové piesne interpretované ľudovou hudbou Samka Dudíka, ktorá v...

Lesy na viatych pieskoch Borskej nížiny

Viate piesky sú prevládajúcim geologickým substrátom Borskej nížiny a hoci ich celkové plošné zastúpenie predstavuje na Slovensku iba 1,2 % z celkovej rozlohy, ich ekologický, krajinno-ekologický, zoologický a botanický význam je podstatne vyšší. Vzhľadom...