utorok, 27 februára, 2024

Speváčka Eva Studeničová zo Svätých Jánov

"Bol by to opravdový zázrak, keby niekde v tichom ústraní ešte posiaľ žil neojavený jedinečný spevák veľkosti Evy Studeničovej." Týmito slovami zdôraznil spevácke umenie Evy Studeničovej jej "objaviteľ" prof. Karol Plicka. Ako pracovník Matice...

Synagóga v Stupave

Hlava seniorátu rodiny Pálffyovcov, gróf Mikuláš Pálffy vydal 1.1.1722 listinu osobitných privilégií stupavským Židom. Túto listinu signoval aj židovský richtár Sanvit Geiringer. Mimo iné obsahovala i súhlas so stavbou synagógy v Stupave s odkazom,...

Časopis Hlas a jeho doba

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vyjdenia prvého čísla časopisu Hlas, ktorý začali vydávať Dr. Pavol Blaho a JUDr. Vavro Šrobár do 1. júla 1898. Reprezentoval názory mladej slovenskej inteligencie, odmietajúcej politiku...

Rybárstvo na Záhorí

Tradičným vianočným jedlom na štedrovečernom stole v súčasnosti je ryba. Konzumácia rybieho mäsa sa v našich krajoch, žiaľ, sústreďuje takmer výlučne do tohoto obdobia. Spotreba rybieho mäsa na Slovensku na jedného obyvateľa je približne...

Zo spomienok na Sotinu

Už 55 rokov uplynulo od pripojenia Sotiny k Senici. Prastará rozčesnutá a doráňaná "Hyžových lipa" uprostred pustatiny ako aj húšťava suchej buriny na cintoríne, v ktorej od roku 1825 spí večný sen "nobilis domina...

Letný odev hrabáčok sena v Častkove a v Závode

V podmienkach záhorskej krajiny, ohraničenej na severovýchode horským pásmom Malých a Bielych Karpát a na západe riekou Moravou, v tradičnom hospodárstve figurujú dve oblasti s rozvinutým lúčnym hospodárstvom. Jedna z nich, tiahnuca sa pozdĺž...