štvrtok, 13 júna, 2024

Časopis Hlas a jeho doba

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vyjdenia prvého čísla časopisu Hlas, ktorý začali vydávať Dr. Pavol Blaho a JUDr. Vavro Šrobár do 1. júla 1898. Reprezentoval názory mladej slovenskej inteligencie, odmietajúcej politiku...

Speváčka Eva Studeničová zo Svätých Jánov

"Bol by to opravdový zázrak, keby niekde v tichom ústraní ešte posiaľ žil neojavený jedinečný spevák veľkosti Evy Studeničovej." Týmito slovami zdôraznil spevácke umenie Evy Studeničovej jej "objaviteľ" prof. Karol Plicka. Ako pracovník Matice...

Rybárstvo na Záhorí

Tradičným vianočným jedlom na štedrovečernom stole v súčasnosti je ryba. Konzumácia rybieho mäsa sa v našich krajoch, žiaľ, sústreďuje takmer výlučne do tohoto obdobia. Spotreba rybieho mäsa na Slovensku na jedného obyvateľa je približne...

Zo spomienok na Sotinu

Už 55 rokov uplynulo od pripojenia Sotiny k Senici. Prastará rozčesnutá a doráňaná "Hyžových lipa" uprostred pustatiny ako aj húšťava suchej buriny na cintoríne, v ktorej od roku 1825 spí večný sen "nobilis domina...

Synagóga v Stupave

Hlava seniorátu rodiny Pálffyovcov, gróf Mikuláš Pálffy vydal 1.1.1722 listinu osobitných privilégií stupavským Židom. Túto listinu signoval aj židovský richtár Sanvit Geiringer. Mimo iné obsahovala i súhlas so stavbou synagógy v Stupave s odkazom,...

Letný odev hrabáčok sena v Častkove a v Závode

V podmienkach záhorskej krajiny, ohraničenej na severovýchode horským pásmom Malých a Bielych Karpát a na západe riekou Moravou, v tradičnom hospodárstve figurujú dve oblasti s rozvinutým lúčnym hospodárstvom. Jedna z nich, tiahnuca sa pozdĺž...