streda, 22 mája, 2024

Erby rodu Apponyi

Poznáme viac variantov erbu tohto rodu. Prvý erb je grófsky. Nachádza sa na organe v kostole v Jablonici. Jedná sa o štvrtený erb so srdcovitým štítom a tromi klenotami. V srdcovom červenom štíte je čierna...

Geologické pomery na Záhorí Vladimír Štrba

ROPA A ZEMNÝ PLYN Začiatkom roku 1997, presne 10. januára tomu bude už 83 rokov odo dňa, kedy započali ťažbu ropy z prvého vrtu vyhĺbeného na Záhorí pri obci Gbely. Tento dátum sa právom považuje...

Fosílne cicavce na Záhorí

Odpradávna pulzoval život v okolí riek intenzívnejšie. Tak ako dnes, aj v minulosti sa zvieratá schádzali skoro ráno a k večeru pri vode, aby uhasili smäd. Rieky boli zdrojom života často aj uchovali po...

Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského Záhorie v románe Koreň a výhonky

V románe Pustokvet si Vajanský vybral príliš malý výsek zo Záhoria, aby mohol byť typický. Veď v 90. rokoch 19. storočia, keď tento román písal, na Záhorí sa úspešne rozvíjal spoločenský i národný život...

Nástenné maľby v Rotunde svätého Juraja v Skalici

V poslednom čísle štvrtého ročníka nášho časopisu /6/95/ sme priniesli aktuálnu informáciu o začatí reštaurátorských prác na gotických nástenných maľbách v Rotunde svätého Juraja v Skalici ako i krátky rozhovor s Petrom Hricom a...

P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na

Jednou zo základných vlastností františkánov je popri chudobe, zakotvenej už v regule sv. Františka /1223/, už akosi tradične aj veľká pracovitosť, usilovnosť /hoci heslo "Ora et Labora " - "modli sa a pracuj" mala...