nedeľa, 5 februára, 2023

Jezuitské divadlo v Skalici

Skalica, ktorá sa v roku 1372 stala slobodným kráľovským mestom, patrila v 17. storočí medzi významné mestá Uhorska. V meste, kde už takmer dvesto rokov predtým pôsobila františkánska rehola, povolil magistrát r. 1659 usadiť...

Z holíčskeho archívu

Pri 190. výročí historicky pamätnej bitky pri Slavkove hodno pripomenúť, že v archíve Evanjelického a.v. zboru v Holíči nachádza sa vzácny podrobný popis priebehu týchto udalostí, nakoľko sa dotýkali nášho Záhoria. Tento hodnoverný podrobný...

Priekopník bicyklovania zo Senice

19. storočie možno charakterizovať aj ako storočie vynálezov. Hneď na jeho začiatku v roku 1812 uzrel svetlo sveta predchodca dnešného bicykla, v našich končinách nazývaný aj vepocipéd alebo rýchlonôžka V roku 1879 ho anglický...

Ešte o Skaličanovi Pavlovi Doležalovi

Článok Evy Fordinálovej o P. Jakobeim a P. Doležalovi v 1. čísle tohto ročníka Záhoria by som dopnil o rad ďaších dôležitých súvislostí. Grammatica Slavico-Bohemica Pavla Doležala z r. 1746 je v mnohých ohľadoch prelomovým...

Básnik operety

Pavol Braxatoris, narodený 4. februára 1909 v Senici, nemohol mať aj cez svoje právnické štúdiá a povolanie - maturoval v Skalici, právo študoval v rokoch 1928-33 na Karlovej univerzite v Prahe - ďaleko k...

Kačenáreň v Kopčanoch /1./

Na severnom okraji chotára, na tichej, lúkami obklopenej bažine, medzi dedinou Kopčany a riekou Moravou blízko Kaplnky sv. Margity, nachádza sa unikátny a jedinečný podnik na odchyt divých kačíc ľudovo dodnes nazývaný Kačenáreň. Bola založená...