pondelok, 27 mája, 2024

Veľkomoravská Skalica

Významnou kapitolou našej histórie je trvaním krátke, no svojím dosahom mimoriadne obdobie Veľkej Moravy, prvého slovanského štátu, ktorý sa sformoval na moravsko-slovenskom pomedzí. Opakovane sa preto vynára otázka významu a podielu nášho regiónu v...

Fašiangy v Štefanove

Jasénka Na fašiangové dni v pondelok a v utorok chodili po dedine maškary. Masky mali vyrobené po domácky. Naháňali deti i dospelých, vbehli i do domov a uchmatli, čo sa dalo. Jeden zo skupiny maškár sa...

Spolok Tatrín a Záhorie

Minulý rok sme si pripomenuli 150. výročie kodifikácie štúrovskej slovenčiny oslavami v Hlbokom a v tomto roku uplynie 150 rokov od založenia celoslovenského kultúrneho spolku TATRÍN - priameho predchodcu Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti...

Náš rozhovor s Pavlom Proksom, farárom v.v. evanjelickej cirvi a.v.

Mohli by ste čitateľov Záhoria oboznámiť so svojím curriculum vitae? "Pochádzam z radošinskej doliny. Narodil som sa 3. 11. 1919 v Malom Záluží (okres Nitra), kde bol mojím učiteľom Ernest Šaško, ktorý svoju učiteľskú dráhu...

Prírodné pomery okolia obce Plavecký Peter

Obec Plavecký Peter leží na západnom úpätí Malých Karpát. Východne od obce vo vzdialenosti asi 6 km dosahujú Malé Karpaty svoju najväčšiu nadmorskú výšku na kóte Záruby - 768 m. Centrálna časť Malých Karpát,...

Vývoj cestnej siete na Záhorí Obdobie od pol. 16. st. do konca 17....

Zmeny, ktoré prebiehali na politickej mape strednej Európy v 16. storočí sa citeľne dotkli Slovenska. Smrťou kráľa Ľudovíta II. sa rozpadla česko-uhorská personálna únia a na uvoľnené miesto nastupuje dynastia, ktorá oň usilovala už...