pondelok, 20 mája, 2024

Spolok Tatrín a Záhorie

Minulý rok sme si pripomenuli 150. výročie kodifikácie štúrovskej slovenčiny oslavami v Hlbokom a v tomto roku uplynie 150 rokov od založenia celoslovenského kultúrneho spolku TATRÍN - priameho predchodcu Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti...

Fašiangy v Štefanove

Jasénka Na fašiangové dni v pondelok a v utorok chodili po dedine maškary. Masky mali vyrobené po domácky. Naháňali deti i dospelých, vbehli i do domov a uchmatli, čo sa dalo. Jeden zo skupiny maškár sa...

Veľkomoravská Skalica

Významnou kapitolou našej histórie je trvaním krátke, no svojím dosahom mimoriadne obdobie Veľkej Moravy, prvého slovanského štátu, ktorý sa sformoval na moravsko-slovenskom pomedzí. Opakovane sa preto vynára otázka významu a podielu nášho regiónu v...

Prírodné pomery okolia obce Plavecký Peter

Obec Plavecký Peter leží na západnom úpätí Malých Karpát. Východne od obce vo vzdialenosti asi 6 km dosahujú Malé Karpaty svoju najväčšiu nadmorskú výšku na kóte Záruby - 768 m. Centrálna časť Malých Karpát,...

Vývoj cestnej siete na Záhorí Obdobie od pol. 16. st. do konca 17....

Zmeny, ktoré prebiehali na politickej mape strednej Európy v 16. storočí sa citeľne dotkli Slovenska. Smrťou kráľa Ľudovíta II. sa rozpadla česko-uhorská personálna únia a na uvoľnené miesto nastupuje dynastia, ktorá oň usilovala už...

Náš rozhovor s Pavlom Proksom, farárom v.v. evanjelickej cirvi a.v.

Mohli by ste čitateľov Záhoria oboznámiť so svojím curriculum vitae? "Pochádzam z radošinskej doliny. Narodil som sa 3. 11. 1919 v Malom Záluží (okres Nitra), kde bol mojím učiteľom Ernest Šaško, ktorý svoju učiteľskú dráhu...