JURKOVIČOVÁ, Anna (17. 6. 1861 Turá Lúka – 21. 1. 1931 Skalica)

0
86
Jurkovičová Anna

Štúdium: Ľudová škola v Turej Lúke

Pôsobenie: Pokladníčka a tajomníčka Družstva pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici (1911 – 1931)

Zberateľka ľudovoumeleckých výrobkov (výšivky, čipky, hračky, košíky, keramika, obrázky maľované na skle), svojimi vedomosťami a skúsenosťami najmä z oblasti zberateľstva a výstavníctva pomáhala pri založení múzea v Skalici, organizovala ľudovoumeleckú výrobu, udržiavala kontakty s výrobcami, archivovala vzory ľudových výšiviek s ohľadom na regionálne špecifiká, pripravovala výstavy ľudového umenia (Skalica a Hodonín 1905, Praha, Havlíčkúv Brod, Kladno, Náchod, Dvúr Králové 1910, Londýn, Jaroměř, Hradec Králové, Chrudim 1911, Zábřeh a Pardubice 1912, Jičín, Čáslav, Philadelphia, Viedeň 1913), prezentovala ľudovoumelecké výrobky a viedla predajňu družstva v Slovenskej búde v Luhačoviciach. Pripravovala a viedla predajňu družstva na Dunajských veľtrhoch v Bratislave.

Literatúra: Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 583; JANŠÁK, Š. Život Dr. Pavla Blahu I. Trnava, 1947, s. 186-189; ZAJÍČKOVÁ, M. Skalické výšivkárske družstvo. Skalica : Záhorské múzeum, 1989. s. 14-28; ZAJÍČKOVÁ, M. S láskou k veciam a ľuďom. In Záhorie, 1992, roč. I., č. 1, s. 10; ZAJÍČKOVÁ, M. Dielo, ktoré vyrástlo z drobných snáh. In Záhorie, 1995, roč. IV., č. 2, s. 21; BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 325-326; nekrológy Prúdy 15, č. 2, 1931; Živena 21, č. 2. 1931.

autor: M. Zajíčková