JURKOVIČ, Juraj (12. 4. 1827 Brezová pod Bradlom – 28. 3. 1903 Skalica)

0
96
Jurkovič Juraj

Štúdium: Gymnázium v Modre a v Banskej Štiavnici

Pôsobenie: Notársky pomocník u Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, notár v Turej Lúke (1873 – 1890)

Notár, organizátor družstevníctva. Spoluorganizoval povstanie v revolúcii 1848/1849, bol spoluzakladateľom a podporovateľom Matice slovenskej, slovenských gymnázií a iných slovenských inštitúcií. Za svoj boj za národné práva bol na svojich pôsobiskách často perzekvovaný. V Skalici viedol Pomocnú pokladnicu a bol podpredsedom Gazdovského a vinohradníckeho družstva. Jeho manželka bola dcérou Samuela Jurkoviča.

Literatúra: Biografický lexikón Slovenska IV. CH-Ki. Martin : SNK-NBÚ, 2010. s. 328-329; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 581.