JURKOVIČ, Dušan, Ing. (23. 8. 1868 Turá Lúka – 20. 12. 1947 Bratislava)

0
56
Jurkovič Dušan, Ing.

Štúdium: Nižšie gymnázium v Šoproni, Štátna priemyselná škola vo Viedni (1884 – 1889)

Pôsobenie: Prax u martinského architekta Bl. Bullu a u staviteľa Michala Urbánka vo Vsetíne, samostatný architekt v Brne (1899), vládny komisár pre zachovanie umeleckých pamiatok (1919 – 1922)

Architekt. Je autorom teoretických prác (Malování štítů na Valašsku, 1899 – 1900, Pustevny na Radhošti, 1900, Práce lidu našeho, 1905 – 1913, Skládací domy rodinné z pálených cihlářských výrobků, 1946), nositeľom mnohých ocenení za architektúru. Medzi jeho najvýznamnejšie stavby patria pustovne na Radhošti (1897), kúpeľný komplex v Luhačoviciach (1902 – 1908), Spolkový dom v Skalici (1904), Mohyla na Bradle – pamätník M. R. Štefánika (1925 – 1928), súkromné vily a domy. V Skalici sa nachádzajú aj ďalšie Jurkovičove diela – veža pri evanjelickom kostole z roku 1928, vinohradnícka búda rodiny Blahovcov, náhrobník Mudr. Pavla Blahu a náhrobný pomník rodiny Dr. Ľudovíta Okánika na katolíckom cintoríne a náhrobník sestier Emílie a Anny a otca Juraja Jurkoviča na evanjelickom cintoríne.

Literatúra: BOŘUTOVÁ, D. Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Bratislava : Slovart, 2010.