JURIGA, Ján Krstiteľ (2. 7. 1806 Gbely – 10. 4. 1888 Ostrihom)

0
59
Juriga Ján Krstiteľ

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1816 – 1820), Magyaróvári a Bratislave, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave

Pôsobenie: Kaplán v Borskom Svätom Jure a v Moravskom Svätom Jáne, farár v Lakšárskej Novej Vsi (1840 – 1860) a v Borskom Svätom Jure (1860 – 1869), ostrihomský kanonik, titulárny opát, šaštínsky archidiakon

Archidiakon, mecén. Bol spovedníkom ostrihomského kardinála Jána Šimora, pokladníkom a podpredsedom Spolku sv. Vojtecha, podporoval slovenskú tlač, prispieval najmä do Katolíckych novín.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 620.