JUHÁSZ, Gyula (4. 4. 1883 Segedín – 6. 4. 1937 Segedín)

0
94
Juhász Gyula

Štúdium: Piaristické gymnázium v Segedíne (1893 – 1902), latinčina na univerzite v Budapešti (1902 – 1906)

Pôsobenie: Učiteľ na piaristickom gymnáziu v dnešnom Rumunsku (1906 – 1908), na piaristickom gymnáziu v Leviciach, na premonštrátskom gymnáziu vo Veľkom Varadíne (1908 – 1911), na gymnáziu v Skalici (1911 – 1913) a v maďarskom meste Makó (1913 – 1917), člen Národnej rady v Segedíne (1918)

Maďarský básnik. Publikoval v časopisoch Sloboda (Szabadság), Južné Uhorsko, v antológii Zajtrajšok (Holnap), vydal zbierky básní Nové básne (1914), Neskorý zber (1918), Toto je moja krv (1919) a ďalšie, napísal román Bludný duch (1924). Počas svojho pôsobenia v Skalici bol učiteľom Janka Blaha a stretával sa i s jeho otcom Pavlom Blahom.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 154-157; ŠPAČEK, J Písal o Skalici – básnik Gyula Juhász. In Záhorie, 2007, roč. XVI., č. 2, s. 16-18.