JANŠÁK, Štefan (14. 9. 1886 Osuské – 8. 4. 1972 Bratislava)

0
156
Janšák Štefan

Štúdium: Gymnázium v Hodoníne (1900 – 1907), Vysoké učení technické v Brne (1907 – 1914)

Pôsobenie: Praktikant u staviteľa Milana Harminca (1914), úradník Obchodnej banky v Skalici (1914 – 1916), asistent na VUT v Brne (1918), tajomník Dočasnej vlády pre Slovensko v Skalici (1918), vedúci rezortu verejných prác na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline a Bratislave (1918 – 1920), prednosta expozitúry Ministerstva verejných prác (1920 – 1928), Štátnej stavebnej služby pre Slovensko (1928 – 1945), prezidiálny šéf a námestník povereníka pre dopravu a verejné práce (1945 – 1948), externý lektor predhistorickej archeológie na Univerzite Komenského a Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1948 – 1958)

Archeológ, historik. Bol priekopníkom exaktných metód v slovenskej archeológii, objavil približne 400 archeologických lokalít. Významné sú jeho štúdie z historickej geografie a biografické štúdie (Život Dr. Pavla Blahu I. a II., Život Štefana Fajnora). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti z francúzskeho a maďarského jazyka. Prispieval do viacerých periodík, zborníkov a kalendárov (Prúdy, Ľudové noviny, Nová domová pokladnica, Živena, Sloboda, Tvorba, Slovenské pohľady, Historický časopis, Kultúra, The Slavonic Review a ďalších), redigoval časopis PrúdyZborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Bol predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1946 – 1962), Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV (1962 – 1972) a ďalších inštitúcií. Stal sa rytierom (1930) a dôstojníkom francúzskej Čestnej légie (1934), bol vyznamenaný Radom práce (1971), získal viacero literárnych ocenení.

Literatúra: Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 533-534.

Predchádzajúci článokJUHÁSZ, Gyula (4. 4. 1883 Segedín – 6. 4. 1937 Segedín)
Ďalší článokJAKUBOVIČ, Pavol (pseudonym Pavel J-vič) (18. 3. 1791 Skalica – 20. 10. 1838 Budapešť – Cinkota)