Jana Hotařová – Maľba, Silvia Hílková – Sklo

0
1443

 

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Tlačová správa

Názov podujatia:        Jana Hotařová – Maľba, Silvia Hílková – Sklo
Miesto:                        Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          piatok 16. septembra 2016 o 16.00 hod.
                                    výstava potrvá do 14. októbra 2016
Kurátorka výstavy:     Božena Juríčková
Kultúrny program:     Roman Blaha – klavír, Jana Blahová – spev

Výstava je spoločnou prezentáciou dvoch generačne rozdielnych skalických autoriek s žánrovo i názorovo rozdielnym umeleckým modulom práce, ktoré sa však stretávajú v príbuznej ideovej schéme i zacielení tvorby. Ťažisko ich reflexií vychádza z princípu nezáväznosti a intuitívnej motivácie, kde umenie je hrou.
Kotviacim prístavom Mgr. Jany Hotařovej, pedagogičky ZUŠ v Skalici, je klasické maliarske médium, aj keď okrajovo sa obracia i k ďalším výtvarným zdrojom. Na výstave sa prezentuje výberom z voľnej maliarskej tvorby z ostatných piatich rokov a s dôrazom na obdobie posledných 2-3 rokov. V kolekcii i formátom komorných obrazov vizualizuje svoje introspektívne, zväčša nepredmetné sondy do vzťahov v kategórii harmónia, proporcionalita, vyváženosť v každom aspekte tvorivého počinu od výberu motívu a sujetovej skladby i maliarskeho tvaroslovia až po konečnú významovú atribúciu. Dôležitým a trvalým článkom jej lyricky motivovanej tvorby je pritom otázka opakovanej verifikácie estetickej formy.
Rozhodujúce teritórium, v ktorom sa pohybuje mladá autorka Mgr. art Silvia Hílková, predstavuje sugestívny fenomén skla. Zameriava sa na prácu s čírym alebo farebným technickým tabuľovým sklom, ktoré výtvarne modifikuje líhaním, tavením a spekaním do amorfných, resp. geometrických foriem. Okrem tvarovopriestorových aspektov sa v nadväznosti na zákonitosti optiky opiera najmä o dodatočnú farebnú kultiváciu pôvodnej sklenej masy. Operuje hlavne v kategóriách art dizajn, interiérový dizajn, sklené obrazy, nástenné reliéfy a voľné trojrozmerné objekty. Výstava, realizovaná na rodnej pôde, je zároveň autorkinou individuálnou premiérou.
Výstava je predajná.

Reportáž Televízie Skalica: https://www.youtube.com/watch?v=jNvqFn2Hppk&feature=share