Jana Hotařová – Maľba, Silvia Hílková – Sklo

0
225

Tlačová správa

Názov podujatia:      Jana Hotařová – Maľba, Silvia Hílková – Sklo

Organizátori:             Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici

Miesto:                      Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:        vernisáž výstavy v piatok 7. júla o 16.00

Výstava potrvá do 29. septembra 2023

Kurátor výstavy:      PhDr. Štefan Zajíček

Kultúrny program: Barbora Prokešová

Výstava je už druhou spoločnou prezentáciou dvoch skalických autoriek s žánrovo i názorovo rozdielnym umeleckým modulom práce, ktoré sa však stretávajú v príbuznej ideovej schéme i zacielení tvorby. Ťažisko ich reflexií vychádza z princípu nezáväznosti a intuitívnej motivácie, kde umenie je hrou.

Základným prvkom Mgr. Jany Hotařovej, pedagogičky ZUŠ v Skalici, je klasické maliarske médium, aj keď okrajovo sa obracia i k ďalším výtvarným zdrojom. Na výstave sa prezentuje výberom z voľnej maliarskej tvorby z ostatných rokov. Vo vystavenej kolekcii vizualizuje svoje introspektívne sondy do vzťahov v kategórii harmónia, proporcionalita, vyváženosť v každom aspekte tvorivého počinu od výberu motívu a sujetovej skladby i maliarskeho tvaroslovia až po konečnú významovú atribúciu. Dôležitým a trvalým článkom jej lyricky motivovanej tvorby je pritom otázka opakovanej verifikácie estetickej formy.

Rozhodujúce teritórium, v ktorom sa pohybuje autorka Mgr. art. Silvia Hílková, predstavuje sugestívny fenomén skla. Zameriava sa na prácu s čírym alebo farebným technickým tabuľovým sklom, ktoré výtvarne modifikuje líhaním, tavením a spekaním do amorfných, resp. geometrických foriem. Okrem tvarovopriestorových aspektov sa v nadväznosti na zákonitosti optiky opiera najmä o dodatočnú farebnú kultiváciu pôvodnej sklenej masy. Operuje hlavne v kategóriách art dizajn, interiérový dizajn, sklené obrazy, nástenné reliéfy a voľné trojrozmerné objekty.

Výstava je predajná.

Mgr. Božena Juríčková

Reportáž Skalickej mestskej televízie: https://fb.watch/lRY4ZGQVvB/

Predchádzajúci článokVýstava Rodina na FF Východná
Ďalší článokZáhorie 3/2023