Hudba v Skalici – prednáška

0
494

Tlačová správa

Názov podujatia: PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU – HUDBA V SKALICI
Miesto:                Kino Sloboda v Skalici
Dátum konania:   štvrtok 22. júna 2017 o 17.00 hod.

K 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici pozýva Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici na už 6. diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je venovaný hudbe v tomto meste.
V úlohe prednášateľov sa predstavia dvaja muzikológovia. Mgr. Ladislav Kačic, PhD., vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa bude venovať životu a dielu františkánskeho hudobného skladateľa P. Paulína Bajana.
PhDr. Peter Michalovič zo Záhorského múzea v Skalici prednesie tému Osobnosti hudobného života v Skalici. V prednáške sa bude venovať viacerým žánrom, klasickej, populárnej i ľudovej hudbe, ktorú charakterizuje v Skalici trojica osobných priateľov z detstva, ale predovšetkým trojica významných osobností hudobného života: dr. Janko Blaho (1901), František Krištof Veselý (1903) a Ferenc Buchta (1902). Prednáška bude spestrená hudobnými a audiovizuálnymi ukážkami spomínanej trojice interpretov. V podobe živých vstupov zaznejú tiež takmer neznáme skladby hudobných skladateľov miestnej proveniencie, alebo skladby venované osobnostiam spojeným so Skalicou (Milan Lichard, Jozef Hrivňák ap.), ktoré zatiaľ ležali ukryté v štátnych i súkromných archívoch.
Moderátorkou bude Michaela Hazlingerová a v kultúrnom programe sa predstaví menšia dychová hudba zo Skalice Veselá Zevelanka a duo Roman Blaha – klavír a Peter Michalovič – husle.

Reportáž Televízie Skalica z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=uZbFmBoM5sc