HOLUBY, Jozef Ľudovít, Dr. (25. 3. 1836 Lubina – 15. 6. 1923 Pezinok)

0
183
Holuby Jozef Ľudovít, Dr.

Štúdium: Gymnázium v Modre (1847 – 1850), evanjelické lýceum v Bratislave (1850 – 1856), teologická fakulta vo Viedni (1860)

Pôsobenie: Kaplán u Ľudovíta Licharda v Skalici (1860 – 1861), farár v Zemianskom Podhradí (1861 – 1909)

Venoval sa archeológii, botanike, etnografii, zbieral ľudové piesne, zvyky, porekadlá, rozprávky, povesti. Svoje články z oblasti botaniky publikoval v slovenských i zahraničných časopisoch, vydal niekoľko etnografických i botanických kníh.

Literatúra: ŠIŠMIŠ, M. Po stopách Holubyovcov. Zemianske Podhradie : Obecný úrad, 1996; VOZÁROVÁ, M. (ed.). Význam osobnosti Dr. H. C. Jozefa Ľudovíta Holubyho v dejinách vedy na Slovensk u: Zborník zo seminára pri 150. výročí narodenia. Pezinok 27. – 29. 5. 1986. Pezinok; Bratislava : Malokarpatské múzeum; Krajské osvetové stredisko, 1986; ŽARNOVICKÝ, P. Literárna činnosť Dr. Jozefa Ľudovíta Holubyho. Pezinok, 1936.

Predchádzajúci článokHOLUBYOVÁ, Mária (24. 6. 1851 Bukovec – 21. 12. 1919 Skalica)
Ďalší článokHOLLÝ, Jozef (29. 1. 1879 Skalica – 3. 11. 1912 Moravské Lieskové)