HOLLÝ, Jozef (29. 1. 1879 Skalica – 3. 11. 1912 Moravské Lieskové)

0
452
Hollý Jozef

Štúdium: Gymnázium v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave, evanjelická teologická akadémia v Bratislave

Pôsobenie: Kaplán v Báčskom Petrovci (1901 – 1902) a v Turej Lúke (1902 – 1903), farár v Moravskom Lieskovom (1903 – 1912)

Dramatik, evanjelický kňaz. Napísal známe divadelné hry Kubo (1904), Amerikán (1907), Geľo Sebechlebský (1912), ktoré boli populárne najmä medzi ochotníkmi, no postupne ich začali uvádzať aj profesionálne scény. Zakladal úverové družstvá a venoval sa ľudovýchovnej činnosti.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 147-149; KOLÉNY, B. Duchovný pastier i dramatik Jozef Hollý (1879 – 1912). In Záhorie, 2007, roč. XVI., č. 6, s. 10-12; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 366.