HÉSEK, Matej (23. 2. 1889 Kúty – 26. 1. 1973 Kúty)

0
167
Hések Matej

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1900 – 1904), Bratislave a Ostrihome, rímskokatolícka teológia v Ostrihome a v Innsbrucku, civilné právo

Pôsobenie: Kaplán v Banskej Štiavnici (1917), Holíči (1918), profesor slovenčiny a náboženstva v Skalici (1918 – 1946), duchovný správca Kláštora milosrdných bratov v Bratislave (do r. 1950), farár v Lopašove (1950 – 1954)

Pedagóg, historik, spisovateľ, prekladateľ. Prekladal z nemčiny a maďarčiny, jeho najvýznamnejším prekladom je dielo sv. Františka Saleského Filotea. Venoval sa aj dialektológii a etymológii. Prispieval do časopisov Svätá rodina, Tatranský orol a Ľudové noviny. Napísal monografiu s názvom Kúty. Archeologický, historický, etnografický obraz od najstarších čias do r. 1918, v ktorej sa zaoberal nielen rodnou obcou, ale aj okolitými dedinami. Dielo v rozsahu päťsto strán ostalo len v rukopise. Bol členom Spolku profesorov Slovákov, od roku 1937 členom cirkevnej skúšobnej komisie v Trnave, v roku 1939 ho vymenovali za asesora.

Literatúra: PAŠTEKA, J. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 478-479; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 326.

Predchádzajúci článokHLAVÁČEK, Michal (17. 7. 1803 Skalica – 18. 12. 1885)
Ďalší článokHAŠA, Jozef (9. 3. 1888 Skalica – 27. 5. 1968 Pezinok)