HAŠA, Jozef (9. 3. 1888 Skalica – 27. 5. 1968 Pezinok)

0
33
Haša Jozef

Štúdium: ČVUT v Prahe (1911), filozoficko-teologická fakulta na univerzite v Belehrade

Pôsobenie: Stredoškolský profesor v Budapešti (1916 – 1918), Nitre (1919 – 1935) a Bratislave (1935 – 1937), riaditeľ gymnázia v Nitre (1937 – 1956)

Pedagóg, verejný činiteľ. V roku 1944 bol ako aktívny protifašistický odbojár vyšetrovaný a väznený gestapom. Po druhej svetovej vojne sa angažoval v Demokratickej strane a neskôr v Strane slovenskej obrody (bol členom jej výkonného výboru a členom predsedníctva). V rokoch 1946 – 1968 bol poslancom SNR. Bol nositeľom viacerých vojenských a štátnych vyznamenaní.

Literatúra: Knotek, I. Záhorie. Kraj medzi Karpatmi a Moravou. Nové Zámky : AZ Print, 2006. s. 100-101.