GAJDOŠ, Vševlad Jozef (15. 5. 1907 Maňa – 11. 5. 1978 Maňa)

0
130
Gajdoš Vševlad Jozef

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1921 – 1929), rímskokatolícka teológia a knihovníctvo na Karlovej univerzite v Prahe (1929 – 1933), história a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (1933 – 1938), študijné pobyty na univerzitách v Mníchove a v Budapešti

Pôsobenie: Učiteľ na gymnáziách v Malackách (1938 – 1946) a v Nových Zámkoch (1946 – 1947), lektor knihovedy na univerzite v Bratislave (1940 – 1947), pracovník Matice slovenskej (1956 – 1958)

Historik, knihovník, pedagóg. Venoval sa výskumu knihovníctva, literárnej a kultúrnej histórie, jazykovedy, bližšie sa zameral na výskum františkánskych knižníc a archívov. Je autorom mnohých odborných prác (Františkáni na Záhorí, 1938; Život a dielo Jána Abrahamffyho, 1942; Františkáni v slovenskej literatúra, 1979; Františkánska tradícia v rodine F. Liszta a Malacky, 1942; Knižničná pozostalosť A. Bernoláka, 1962 a ďalšie). Články a štúdie publikoval v periodikách Duchovný pastier, Katolícke noviny, Kultúra a ďalších. V rokoch 1949 – 1956 bol väznený za údajné vytvorenie ilegálnej protištátnej organizácie.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 377-379.

Predchádzajúci článokGAZÁREK, František, prof. (25. 11. 1912 Skalica – 14. 1. 1993 Olomouc)
Ďalší článokHUDEC, Konštantín (11. 3. 1901 Gbely – 23. 3. 1952 Bratislava)