FRIEDL, Regalát (25. 7. 1804 Skalica – 16. 9. 1868 Skalica)

0
20

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, teológia v Hlohovci a v Skalici (1828 – 1832)

Pôsobenie: Katechéta v Skalici (do r. 1834), profesor humanitných tried gymnázia v Kremnici (1834 – 1836, 1840 – 1843, 1851 – 1853), Žiline (1836 – 1840), Prešove (1843 – 1850) a Skalici (1854 – 1868)

Pedagóg, básnik. Zbieral ľudové a žartovné piesne a verše, ktoré sa zachovali v dvoch rukopisných zborníkoch. V prvom zborníku sa nachádzajú verše, piesne, gratulácie, latinské príležitostné básne a slovenské básne. Druhý zborník s názvom Písne kratochvilné od F. R. F. na svetlo vydané (1854) obsahuje slovenské a maďarské piesne s ľúbostnou tematikou.

Literatúra: MINÁRIK, J. Piesne a verše pre múdrych a bláznov. Bratislava : Tatran, 1969; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 363-364.