FOLTÍN, Rajmund Michal (22. 10. 1833 Skalica – 27. 10. 1898 Žilina)

0
28

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Hlohovci, teológia

Pôsobenie: Pedagóg na františkánskych gymnáziách v Bardejove a v Žiline, gvardián

Pedagóg, básnik. Zostavil zbierku latinských príležitostných básní (1857), slovenské a maďarské básne sa nezachovali. Zbierka sa považuje za dôkaz vyspelosti humanistického vzdelávania na vtedajších františkánskych gymnáziách.

Literatúra: GAJDOŠ, V. J. Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, 1979; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 349.