Festival slovenských múzeí 2011

0
488
Festival slovenských múzeí sa po minuloročnom konaní v Skalici presunul v roku 2011 do mesta Kežmarok, kde sa na ňom 22. júna zúčastnili i zástupcovia Záhorského múzea v Skalici.
V rámci festivalu sa jednotlivé zúčastnené múzeá predstavili so svojimi prezentáciami na nádvorí hradu. Po oficiálnom otvorení prebiehala vo vnútorných priestoroch hradu odborná konferencia a pre všetkých účastníkov bola pripravená prehliadka historického jadra mesta s odborným výkladom.
Festival opäť prispel k stretnutiu, výmene a odovzdaniu skúseností, motivácii a inšpirácii z dosiahnutých výsledkov kolegov, predovšetkých však bol príležitosťou pre nadviazanie a prehĺbenie kolegiálnych a priateľských kontaktov múzejníkov.