Festival slovenských múzeí 2010 17. júna 2010 v Dome kultúry v Skalici

0
609

Festival slovenských  múzeí  2010 – t l a č o v á   s p r á v a

Termín: 17.6.2010 o 10.00 hod.
Miesto: Dom kultúry v Skalici
Organizátori: Zväz múzeí na Slovensku, Mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici
I
nformácie: (www.zahorskemuzeum.sk, zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk)

Vo štvrtok 17. júna sa v Dome kultúry v Skalici uskutoční Festival slovenských múzeí 2010, ktorý organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici a Mestom Skalica.
Po privítaní a pozdravoch hostí o 10.00 hodine (primátor mesta Skalice Ing. Stanislav Chovanec,  podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Zdenko Čambal, zástupca Ministerstva kultúry SR) festival slávnostne otvorí predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku Mgr. Marta Janovíčková.
S príspevkom Múzeá a múzejná starostlivosť v Dolnom Rakúsku vystúpi Mag. Ulrike Vitovec, vedúca Museumsmanagment-u Niederösterreich, Volkskultur Niederösterreich, Krems; s príspevkom Múzeá tretej generácie generálny riaditeľ SNM Bratislava Dr. Rastislav Púdelka a s príspevkom Múzeá a kultúrny turizmus PhDr. Gabriela Podušelová z Ministerstva kultúry SR.
Súčasťou slávnostného programu bude i prezentácia víťaza národnej súťaže Múzeum roka 2009,  ktorým sa stalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Nasledovať bude  diskusné fórum na aktuálne témy slovenského múzejníctva.
Každoročne veľkú pozornosť na festivaloch venujú múzejníci svojim prezentáciám, ktorými  predstavujú profil svojho múzea, ako i aktuálne výsledky svojej edičnej a prezentačnej činnosti. Prezentácie slovenských múzeí tento rok doplnia i  moravskí múzejníci, pozvané boli Moravské zemské muzeum Brno, Masarykovo muzeum Hodonín, Slovácké muzeum Uherské Hradište, Městské muzeum a galerie Břeclav  a Muzeum J. A. Komenského  Uherský Brod.
Vo voľnej časti programu je pripravená prehliadka Stálej expozície Záhorského múzea s Galériou Júliusa Koreszku,  aktuálnej výstavy Zvuky starých časov,  ako i pamiatok rekonštruovaného historického jadra  mesta Skalice.
Festival svojím vystúpením spríjemní Folklórny súbor Skaličan a jeho ľudová hudba.
Predchádzajúci článokRedakčná rada časopisu Záhorie v Malackách
Ďalší článokAMFO 2010