Európsky rok dobrovoľníctva 2011

0
531

Európskeho roka dobrovoľníctva (ERD 2011) bol vyhlásený Európskou komisiou s cieľom podporiť rozvoj dobrovoľníctva a zvýšiť povedomie o ňom v medzi občanmi členských štátov EÚ.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je koordinátorom ERD 2011 na Slovensku. Garantom implementácie ERD 2011 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V spolupráci s organizáciami občianskeho sektora sme pripravili Národný plán ERD 2011 (info – Príloha č.1) pozostávajúci z výskumu a kampane. Informácie o ERD 2011 môžete nájsť aj na internetovej stránke http://erd.dobrovolnictvo.sk.