Etudy z dreva XIII. výstava

0
611

 

                                              Tlačová správa

Názov:    Etudy z dreva XIII. – Drevené úžitkové predmety a šperk

Miesto:   Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Termín:   18.5. – 8.6.2012

             Vernisáž: 18. mája 2012 o 16.00 hod. 

Drevené taniere a misy rôznych tvarov, veľkostí a materiálových kombinácií, rozmanité pomôcky na stolovanie, stojany na maliarske a kancelárske pomôcky, svietidlá, ale aj vtáčie búdky, hudobné nástroje, šperkovnice a šperky  môžu návštevníci Záhorského múzea v Skalici vidieť na výstave Etudy z dreva XIII. – Drevené úžitkové predmety šperky. Všetky vystavené exponáty sú výsledkom trinásteho ročníka súťaže Etudy z dreva, v ktorom sa súťažilo o najlepší drevený úžitkový predmet a šperk. Súťaž  vyhlásilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v roku 2011 a tak, ako v predošlých ročníkoch sa súťažilo v dvoch kategóriách. V I. kategórii sériovo vyrábaných úžitkových predmetov a šperkov súťažili 3 výrobcovia s 30 predmetmi, ktorí do súťaže prihlásili okrem už tradičných predmetov určených na stolovanie aj drevené šperky.  Do druhej kategórie originálov, prototypov a modelov prihlásilo 66 autorov 309 súťažných predmetov.  V tejto kategórii  boli zastúpení predovšetkým študenti stredných odborných škôl  a škôl úžitkového výtvarníctva s celého územia Slovenska. Do súťaže sa však zapojili  aj študenti vysokých škôl, dizajnéri i samostatní autori a výrobcovia. V premiére sa súťaže zúčastnili aj študenti dvoch stredných a jednej vysokej školy z Českej republiky.
Porotou vybrané súťažné predmety si môžu návštevníci Záhorského múzea v Skalici pozrieť na výstave Etudy z dreva XIII. – Drevené úžitkové predmety a šperky a pokochať sa krásou rôznorodých druhov dreva pretvorených do rôznych zaujímavých, originálnych, tvarovo variabilných, perfektne remeselne ale i dizajnérsky zvládnutých úžitkových predmetov a šperkov.  Otvorenie výstavy sa uskutoční  o 16. hodine. Všetkých srdečne pozývame.