ERNYEY (Ernyei), Ambróz (19. storočie)

0
14

Pôsobenie: Riaditeľ gymnázia v Skalici (1845 – 1850), predstavený františkánskeho kláštora v Skalici a provinciál salvatoriánskej provincie, cenzor Lichardovej Domovej pokladniceSlovenských pohľadov

Literatúra: Významné osobnosti mesta Skalica. Dostupné na: ˂http://www.skalica.sk/sk/mesto/2012-04-11-06-48-44/osobnosti-mesta˃.