Edičná činnosť

0
1047
V rámci edičnej činnosti vydáva Záhorské múzeum od roku 1992 s dvojmesačnou periodicitou Záhorie – vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. Ako výsledok výskumnej činnosti vydáva monografické práce o obciach na Záhorí, príležitostné publikácie, zborníky, katalógy k výstavám a rôzne drobné tlače a propagačné materiály.
Viac informácií nájdete na našej stránke v sekcii „Edičná činnosť„.
Predchádzajúci článokKultúrno-spoločenská činnosť
Ďalší článokČinnosť múzea