ĎURGALA, Martin (10. 11. 1783 Podbranč – 8. 1. 1856 Trnava)

0
89

Pôsobenie: Učiteľ v Bratislave, Skalici (od r. 1809) a Trnave (od r. 1822)

Kultúrny pracovník, učiteľ. Podporoval a rozširoval slovenskú tlač, v Skalici v roku 1816 založil knižnicu evanjelickej školy, v Trnave obraňoval práva Slovákov proti Nemcom. Vydal učebnicu nemčiny a príručku maďarčiny, kalendár na rok 1824, preklad Glatzovho životopisu Martina Luthera z nemčiny, v rukopise sa zachovala pripravovaná literárna encyklopédia. Svoje knihy vydával v bibličtine, ktorú spolu s Jánom Kollárom bránil i v jazykových sporoch s prívržencami spisovnej slovenčiny.

Literatúra: Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 527.