DÚBRAVSKÝ, Ferdinand (8. 9. 1850 Borský Svätý Jur – 19. 6. 1926 Modra)

0
89
Dúbravský Ferdinand

Štúdium: Gymnázium v Strážnici a v Skalici (1862 – 1866)

Pôsobenie: Redaktor časopisov Stráž na Sione (od r. 1904), Ľudových novín (od r. 1907), ich prílohy pre deti Priateľ dietok (1906 – 1908), Novín mládeže (1914), slovenského misijného kalendára Posol sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni, administrátor v Skalici (od r. 1918), redaktor časopisu Sloboda (1920 – 1921) a Obzor (1923)

Redaktor, učiteľ, spisovateľ. Prispieval do viacerých slovenských a moravských periodík, knižne vydal vyše 40 titulov. Písal poviedky, humoresky, rozprávky, verše, divadelné hry pre deti.

Literatúra: Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 514.