Dr. Pavel Blaho – politik a národno-osvetový pracovník vedecká konferencia

0
915
Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Mesto Skalica
Ústav politických vied SAV v Bratislave
Historický ústav SAV v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ústav Dr. Pavla Blahu VŠ ZaSP sv. Alžbety v Skalici
Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu pri príležitosti 95. výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice

Dr. Pavel Blaho
politik a národno-osvetový pracovník

v stredu 6. novembra 2013 o 10.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici 

PROGRAM KONFERENCIE
Prezentácia  9.30 – 10.00 hod.
Úvodné slovo PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici
Privítanie a otvorenie konferencie   Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta SkaliceSlávnostné príhovory

Dr. Pavel Blaho a nové cesty pre slovenskú politiku
PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV, Bratislava
Ideovo-politické názory Pavla Blahu v období jeho pôsobenia v časopise Hlas
Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Česko-slovenská vzájomnosť, Pavel Blaho a porady v Luhačoviciach
PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov
Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou Dr. P. Blahu PhDr. Alena Bartlová, CSc., Historický ústav SAV, Bratislava
Vojenská kariéra“ Pavla Blahu
PhDr. Ferdinand Vrábel, archivár a historik, Bratislava

Diskusia
Prestávka

Pavel Blaho v rámci slovenskej politiky po roku 1918
PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK, Bratislava
Skalická vláda
PhDr. Natália Krajčovičová, CSc., Historický ústav SAV, Bratislava
Pavel Blaho – prvý predseda agrárnej strany na Slovensku 1919 – 1926
Mgr. Matej Hanula, PhD., Historický ústav SAV Bratislava
Postoje Pavla Blahu k národnostnej problematike
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc., Ústav politických vied SAV, Bratislava
Šesťdesiate narodeniny a smrť Pavla Blahu v agrárnickom diskurze
Mgr. Martin Vašš, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava

Diskusia a záver

Vstup na podujatie je voľný!