Dr. Ján Bundala – seminár

0
1040
Vo štvrtok 30. januára 2014 sa v priestoroch Záhorského múzea v Skalici uskutočnil seminár o skalickom rodákovi, ostrihomskom kanonikovi Dr. Jánovi Bundalovi. Podujatie organizovali: Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici, obec Nadlice, Mgr. Dušan Dúbravický, Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, archanjela v Skalici a Ministerstvo vnútra – štátny archív Bratislava, pobočka Skalica.
Na začiatku všetkých privítala riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová. Osobitne pozdravila prednášajúcich, príbuzných potomkov rodiny Bundalovcov, zástupcov organizátorov a hostí. Potom sa ujal slova ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D., historik Záhorského múzea a zmapoval duchovné a spoločenské pomery v Skalici v prednáške „Skalica – rodisko a kultúrne zázemie významných osobností“. Sústredil sa na pomery v meste v polovici 19. storočia, kedy sa bratia Michal a Ján v rodine Bundalovej v Skalici narodili, vyrastali a študovali na miestnom gymnáziu. V druhej prednáške „Dva vzácne výhonky skalického rodu Bundalovcov“ Mgr. Dušan Dúbravický, duchovný v Rybanoch predstavil bližšie život a pôsobenie kňazov Michala a Jána Bundalovcov. Osobitnú pozornosť sústredil na Dr. Jána Bundalu, ktorý bol v rokoch 1908 – 1913 farárom v jeho rodnej farnosti Nadlice a potom od roku 1913 až do smrti 30. januára 1923 dekanom v Topoľčanoch.
Prednášky dopĺňal prezentovaný bohatý obrazový materiál historických dokumentov a fotografií z konca 19. a začiatku 20. storočia i súčasnosti, ktorý aktuálne doplnil slová prednášajúcich.
Podujatie ukončila živá, široká diskusia, ktorá prispela k priblíženiu ďalších poznatkov o predstavených osobnostiach i pomeroch na konci 19. a začiatku 20. storočia.
Podujatie, ktoré nadviazalo na podobné, organizované v Topoľčanoch v decembri 2013, sa konalo pri príležitosti 150. výročia narodenia /27. januára 1864/ a 90. výročia úmrtia /30. januára 1923/ Dr. Jána Bundalu.
Predchádzajúci článokPF 2014
Ďalší článokMedzinárodná konferencia k projektu Architektúra nás spája architekt Dušan Jurkovič