Dr. Ján Bundala odborný seminár v archíve v Topoľčanoch

0
1258
Dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v priestoroch štátneho archívu v Topoľčanoch odborný seminár k 100. výročiu príchodu do Topoľčian a 90. výročiu úmrtia skalického rodáka a topoľčianskeho dekana, farára a titulárneho ostrihomského kanonika Dr. Jána Bundalu.
Seminára a spomienky na cintoríne sa zúčastnili Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., s príspevkom Skalica rodisko a kultúrne zázemie významných osobností, PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea, Mgr. Helena Polakovičová, riaditeľka MV SR ŠA Bratislava, pobočky Skalica a príbuzný Dr. Jána Bundalu Ing. Jozef Blaha.