Deň Trnavského samosprávneho kraja v Záhorskom múzeu v Skalici

0
674
Vo štvrtok 6. októbra 2011 sa v rámci podujatia Deň Trnavského samosprávneho kraja uskutoční v Záhorskom múzeu cyklus prednášok odborných pracovníkov múzea Vybrané kapitoly z histórie mesta Skalica v priestoroch Stálej expozície:

13.00 PhDr. Peter Michalovič – Dr. Janko Blaho a ľudová pieseň
13.30 PhDr. Robert Bača – Najstaršie osídlenie Skalice
13.45 Mgr. Richard Drška – Skalický dereš a mestská truhlica
14.00 Mgr. Martin Hoferka, Th.D. – Z cirkevného života v Skalici

Počas celého dňa bude vstup do múzea jeho expozície bezplatný.