Ďalšie fondy

0
1839

Študijným účelom pracovníkov, spolupracovníkov múzea, ako i regionálnych bádateľov slúži špecializovaná knižnica s viac ako 21 000 zväzkami. Pozostáva zo štyroch základných fondov: stará časť, Lichardov fond, Ďurovičova knižnica a múzejná knižnica, v ktorej najväčšiu časť tvorí odborná literatúra zameraná na spoločenskovedné disciplíny – históriu, etnológiu, archeológiu, muzikológiu, časť predstavuje odborná regionálna literatúra, periodiká a výstrižky.
Ďurovičovu knižnicu, získanú ako pozostalosť po farárovi evanjelickej cirkvi a.v. prof. Jánovi Ďurovičovi zo Skalice, tvoria staré tlače, teologická literatúra, viaceré vydania Tranoscia a modlitebné knihy, slovenská beletria od štúrovcov do konca tridsiatych rokov, klubové série beletrie a i.

Múzeum vlastní rozsiahly archív a fotoarchív negatívov, fotografií, štočkov i zbierky dobových pohľadníc.
Fond sprievodnej dokumentácie slúži predovšetkým na prezentačnú činnosť múzea, využíva sa pri obnovovaní objektov a miest, pre metodickú činnosť, potreby obecných úradov a bádateľov.

Predchádzajúci článokZmluvy, objednávky, faktúry, verejné obstarávanie
Ďalší článokHistória