CZINÁR, Móric Pavol (30. 11. 1787 Skalica – 10. 2. 1875 Pannonhalm)

0
35

Štúdium: Skalica, Ráb, rímskokatolícka teológia

Pôsobenie: Profesor v Pannonhalme, riaditeľ gymnázia v Rábe a v Bratislave, vedúci knihovník a archivár v Pannonhalme

Historik, člen maďarskej akadémie. Za svoju vedeckú činnosť v archíve v Pannonhalme bol vyznamenaný cisárskym dekrétom. Usporiadal desaťtisíce zväzkov kníh a listín, skúmal listiny, ktoré sa týkali slovenského ľudu a územia. Vydal Fuxhoferovu Monasterologiu (1858 – 1860), písal poéziu a zostavil historické dielo Index alphabeticus codicis diplomatici Hungariae.

Literatúra: BOKESOVÁ, M., BUCHTA, J. et al. Skalica : Mestský úrad, 1992. s. 139.