Cena TTSK pre PhDr. Petra Michaloviča

0
128

V utorok 27. septembra 2022 boli v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave udelené Ceny Trnavského samosprávneho kraja.  Medzi 29 laureátmi bol v kategórii kultúra ocenený aj náš kolega PhDr. Peter Michalovič, etnomuzikológ, autor monografií o ľudovej hudbe v záhorskom regióne. Od roku 1992 pracuje ako odborný pracovník – muzikológ, kustód zbierok v Záhorskom múzeu v Skalici. Je výkonným redaktorom časopisu Záhorie, ktorý vydáva Záhorské múzeum. V ľudovej hudbe Skaličan je primášom od roku 1982. Pre Folklórny súbor Skaličan, kde pôsobí ako riaditeľ. Upravil desiatky programových pásiem, vytvoril hudobné úpravy k tancom a pracoval na zostavení zvukových nosičov ľudových piesní. Je autorom scenárov k programom na folklórnych festivaloch a k rozhlasovým reláciám o ľudovej hudbe.

Blahoželáme!

Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 29 laureátov a laureátiek