Cena mesta Skalica pre redakciu časopisu Záhorie

0
691
Dňa 16.9.2011 bola na slávnostnom mestskom zastupiteľstve  v koncertnej sále františkánskeho kláštora v Skalici udelená Cena mesta Skalica kolektívu redakcie časopisu Záhorie za vynikajúce tvorivé výkony pri príležitosti 20. výročia vzniku tohto ojedinelého vlastivedného časopisu na Slovensku, ktorý odborno-popularizačnou formou prezentuje nové poznatky a výsledky bádateľskej práce z dejín, tradícií, kultúry a prírody záhorského regiónu. Cenu prevzala z rúk primátora mesta Skalica Stanislava Chovanca šéfredaktorka časopisu a riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová, ktorá poďakovala v mene celého kolektívu za ocenenie.