Časopis Záhorie 30-ročný

0
198
Titulky časopisu Záhorie

Záhorské múzeum v Skalici vstupuje do 30. ročníka vydávania časopisu Záhorie (dvojmesačník formátu A5, 32 farebných strán). Prináša príspevky o dejinách, tradíciách, kultúre a prírode záhorského regiónu. Doposiaľ vyšlo 172 čísiel na viac ako 5600 stranách. Za 30 rokov prišlo ku generačným posunom, zároveň však udržujeme kontakty s prispievateľmi, podporovateľmi a odberateľmi, z ktorých mnohí časopis odoberajú od jeho vzniku a radi vítame nových. Na jeho tvorbe sa podieľalo viac ako 200 prispievateľov a fotografov. Smerovaný je záujemcom o poznanie Záhoria, záhorským rodákom žijúcim mimo regiónu, bádateľom, študentom všetkých stupňov, pre kultúrne inštitúcie, školy, samosprávu. O akceptovaní odbornou verejnosťou svedčí vysoký počet odkazov v odbornej tlači na Slovensku i v zahraničí. Počet odberateľov sa pohybuje okolo 750 zo SR i zahraničia (Česká republika, Rakúsko, Švédsko). Časopis získal niekoľko ocenení, naposledy Cenu časopisu Pamiatky a múzeá 2016, Pamätnú medailu predsedu TTSK 2015. Je súčasťou každodenného pracovného života kolektívu múzea a jeho prostredníctvom získalo bližší, občas až rodinný vzťah k obyvateľom regiónu, ich pomoc pri výskumnej a akvizičnej činnosti. Časopis pravidelne propagujeme webovou stránkou (https://www.zahorskemuzeum.sk/kategoria/casopis-zahorie/), na ktorej uvádzame bibliografiu jednotlivých čísiel a ročníkov s vybraným článkom z každého čísla, tiež prostredníctvom sociálnej siete. Časopisom sa už tri desaťročia snažíme prispievať k posilňovaniu regionálnej identity a hrdosti na náš krásny región. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú!