Čarovné farby zeme

0
170
Predsedníčkou poroty tohto ročníka súťaže bola riaditeľka Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová. Foto: Róbert Svíba

Na slovanskom hradisku v Mikulčiciach sa 14. júna 2018 popoludní konalo vyhodnotenie a odovzdanie ocenení už ôsmeho ročníka maliarskej súťaže detí „Čarovné barvy země“, ktorá sa teší veľkej obľube. Príťažlivou formou učí deti vzťahu k histórii, prírode, svojmu okoliu. Súťaž prebieha v 5 kategóriách, pre ktoré organizátori Jihomoravský kraj a Slovanské hradiště v Mikulčicích každoročne menia témy, tento rok:  Svet okolo nás – Domov, Príbehy z našich dejín – Miestopisné povesti, Pamäť Moravy – Prví Slovania, Pôda ako kronika – Archeologický výskum v Mikulčiciach a Okúzlenie prírodou – Prameň života. Práce sú  kolektívne, vychádzajú z poznávania okruhu  zadanej témy, výberu námetu  a vytvorenia práce i so sprievodným textom, podmienkou je maľovanie  prírodnými ílmi a jeho dotváranie prírodnými materiálmi.

http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/