BRÁNECKÝ, Jozef (9. 3. 1878 Skalica – 17. 10. 1941 Skalica)

0
61
Bránecký Jozef

Pôsobenie: Poslanec Národného zhromaždenia (1918 – 1929)

Propagátor moderných foriem hospodárenia, politik, predstaviteľ agrarizmu. Zakladal poľnohospodárske družstvá, v rokoch 1905 – 1913 organizoval roľnícke zjazdy v Skalici. Bol vedúcim činiteľom Národnej republikánskej strany roľníckej a po jej zlúčení so Slovenskou národnou stranou predsedom Slovenskej národnej roľníckej strany. Zastával vedúce funkcie viacerých straníckych organizácií (Slovenská roľnícka jednota, Ústredná jednota slovenských repárov, Zväz pestovateľov zemiakov, Melioračný zväz pre Slovensko, Slovenská pokladnica pre hospodárskych robotníkov), podieľal sa na príprave viacerých poľnohospodárskych zákonov. Vydával časopis Slovenský hospodár.

Literatúra: Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 312.