BOOR, Ján (5. 3. 1915 Holíč – 20. 10. 2002 Bratislava)

0
79
Boor Ján

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1925 – 1933), nemčina a francúzština na Univerzite Komenského v Bratislave, študijné pobyty vo Viedni a Grenobli (1937 – 1939)

Pôsobenie: Učiteľ na gymnáziu v Tisovci (1939) a v Liptovskom Mikuláši, počas SNP redaktor časopisu Bojovník, pracovník Povereníctva informácií (1945), referent Literárnohistorického odboru Matice slovenskej v Martine (1946 – 1952), odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1952 – 1956), prodekan, dekan a prorektor na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave (1956 – 1982)

Literárny a divadelný vedec, pedagóg. Je autorom odborných prác O západných realistoch (1954), Dialektika dejín divadla (1977), Dráma proti útlaku (1980), Dráma a divadlo sveta (1985), rozhlasových a televíznych hier, esejí, prekladov svetových dramatikov, prozaikov i básnikov (Shakespeare, Conrad, Steinbeck, Saint-Exupéry, Maeterlinck, Whitman).

Literatúra: BALÁŽ, A. Zomrel divadelný vedec Ján Boor, 2002. Dostupné na internete: ˂http://www.litcentrum.sk/25595˃; DUCÁROVÁ, K. Autor, ktorý poznal silu drámy, 2002. Dostupné na internete: ˂http://www.teatro.sk/archiv/teatro%201_4%202002/profily.html˃; Ján Boor, 1998. Dostupné na: ˂http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=14˃.