BLAHOVÁ, Gizela (rod. Okániková) (10. 1. 1882 Skalica – 19. 7. 1962 Skalica)

0
77
Blahová Gizela

Štúdium: Ľudová škola v Skalici

Pôsobenie: Zbierala výšivky a ľudovoumelecké predmety. Spolu s manželom Dr. Pavlom Blahom stála pri zrode múzea v Skalici v roku 1905, viedla korešpondenciu, spravovala zbierky, zapožičiavala zbierkové predmety na výstavy, prijímala a sprevádzala návštevníkov múzea. Podieľala sa na založení Družstva pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici (1910), bola jeho podpredsedníčkou (1910) a predsedníčkou (1927 – 1952).

Literatúra: JANŠÁK, J. Život Dr. Pavla Blahu 1. Trnava, 1947, s. 185; ZAJÍČKOVÁ, M. Skalické výšivkárske družstvo. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici, 1989. s. 14, 44.

autor: M. Zajíčková

Predchádzajúci článokBOOR, Ján (5. 3. 1915 Holíč – 20. 10. 2002 Bratislava)
Ďalší článokBLAHO, Pavel, MUDr. (25. 3. 1867 Skalica – 29. 11. 1927 Bratislava)