Bibliografia XXXI. ročníka (r. 2022) časopisu Záhorie

0
186

Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Druhé rozšírené vydanie Sigillum Zavodiense: Závodská svadba (recenzia). 2, 2022, s. 30-31.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Jarné zvyky a Veľká noc v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 2, 2022, s. 22-24.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Medzinárodný folklórny festival Myjava 2022 (správa). 4, 2022, s. 30-31.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Monogram IHS vo fonde Etnológie Záhorského múzea v Skalici. 6, 2022, s. 21-25.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Skalické venčeky, vence a čepce v zbierke Záhorského múzea v Skalici. 3, 2022, s. 5-10.
Beneš, Jakub, Dr.: Výstava Zelené kádre. 4, 2022, s. 22-25.
Brezina, Peter, PhDr.: Maliarka, ilustrátorka a fotografka Priska Markovichová. 1, 2022, s. 9-15.
Brezina, Peter, PhDr.: Uvedenie knihy Sotina (správa). 6, 2022, s. 30.
Brezina, Peter, PhDr.: Z histórie včelárstva v Prietrži a okolí. 2, 2022, s. 9-13.
Čejka, Tomáš, Ing., PhD.: Mäkkýše Stupavy a blízkeho okolia. 3, 2022, s. 21-24.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Karl Jaus, geometer cisárskych panstiev Holíč a Šaštín. 6, 2022, s. 7-12.
Drahošová, Viera, PhDr.: Anton Gúth: Keď je nedeľa, musíme mať vianočku (recenzia). 4, 2022, s. 28-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Rok 2021 v Záhorskom múzeu v Skalici. 1, 2022, s. 24-27.
Drahošová, Viera, PhDr.: Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave oslávil storočnicu (správa). 6, 2022, s. 26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Za profesorom Ľubomírom Ďurovičom. 4, 2022, s. 19-22.
Drška, Richard, PhDr. – Smoláková, Mária, PhDr., CSc.: Taynayovský dom s arkierom na Potočnej ulici v Skalici. 2, 2022, s. 2-9.
Drška, Richard, PhDr.: K najstarším typom stodôl v Kútoch a okolí. 5, 2022, s. 12-17.
Drška, Richard, PhDr.: K otázke obyvateľstva Skalice koncom 14. a v 15. storočí. 1, 2022, s. 2-8.
Drška, Richard, PhDr.: Najstarší list mesta Skalice. 3, 2022, s. 2-5.
Drška, Richard, PhDr.: Obecná samospráva na panstve Ostrý Kameň v roku 1786. 4, 2022, s. 6-8.
Drška, Richard, PhDr.: Obecné múzeum v Rohožníku (správa). 4, 2022, s. 27-28.
Drška, Richard, PhDr.: Stodoua 1820 – 2022 (správa). 3, 2022, s. 28-29.
Drška, Richard, PhDr.: Volebný leták Andreja Radlinského z roku 1865. 2, 2022, s. 19-21.
Drška, Richard, PhDr.: Výmena vežových hodín v Kútoch v roku 1940. 6, 2022, s. 19-21.
Fordinálová, Eva, prof., PhDr., CSc.: Inšpiratívne Záhorie. 5, 2022, s. 8-11.
Fordinálová, Eva, prof., PhDr., CSc.: Milica Bunčáková: Moja jesenná cesta do Compostely (recenzia). 1, 2022, s. 28-30.
Fordinálová, Eva, prof., PhDr., CSc.: Vklad Záhoria do národnej kultúry (Ľudovít Košík: Osobnosti duchovného života Skalice a Záhoria) (recenzia). 4, 2022, s. 28.
Francová, Zuzana, Mgr.: Figurálne sväteničky z Holíča a Stupavy. 2, 2022, s. 14-16.
Francová, Zuzana, Mgr.: Tri stupavské pečatidlá v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. 1, 2022, s. 15-17.
Gergel, Peter, PaedDr., PhD. – Švecová, Adriana, doc., PhDr., JUDr., PhD.: Priateľské pokonanie o deľbe majetku alebo ako sa kedysi dedilo. 4, 2022, s. 9-14.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Obyvateľstvo Skalice v 70. a 80. rokoch 18. storočia na základe Conscriptio animarum. 5, 2022, s. 2-7.
Judinyová, Jana, Mgr.: Náš rozhovor s Koválovčanom Ing. Eugenom Lehotayom. 4, 2022, s. 14-17.
Jurala, Samuel, Mgr.: Jozef Karol Viktorin. 2, 2022, s. 16-18.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Sobotištské hostince a šenky v 19. storočí. 2, 2022, s. 25-26.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Monografia obce Borský Mikuláš (recenzia). 5, 2022, s. 25-26.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Oľga Bartošíková Obrazy v danom čase (správa). 4, 2022, s. 26-27.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Zborník Záhorského múzea v Skalici 9 (recenzia). 2, 2022, s. 28-30.
Mátel, František, prof., Ing., CSc.: Strýc Frola Páňík trošku inak. 3, 2022, s. 24-26.
Michalovič, Peter, PhDr.: Anonymný rukopisný spevník z okolia Skalice. 4, 2022, s. 2-6.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXXI. ročníka (r. 2022) časopisu Záhorie. 6, 2022, s. 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Kniha o senickej Cantilene (správa). 3, 2022, s. 27-28.
Michalovič, Peter, PhDr.: Konferencia Hudba a liturgia v Skalici (správa). 5, 2022, s. 29-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Kúcané a Kútnica (správa). 4, 2022, s. 31.
Mráz, Martin, Mgr.: Vresoviská vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie. 1, 2022, s. 22-24.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Na časopis Záhorie prispeli. 1, 2022, s. 31.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Na časopis Záhorie prispeli. 5, 2022, s. 31.
Pavlásková, Terézia, Mgr. – Pavlásek, Jozef, Ing.: O zohorských mlynároch. 5, 2022, s. 17-23.
Pavlásková, Terézia, Mgr. – Pavlásek, Jozef, Ing.: Vysťahovalectvo Zohorčanov do Ameriky koncom 19. a začiatkom 20. storočia. 3, 2022, s. 13-20.
Pavlásková, Terézia, Mgr. – Pavlásek, Jozef, Ing.: Výstavba školy v Zohore v rokoch 1933-34. 1, 2022, s. 17-22.
redakcia: Cena na MUSAIONfilme pre Záhorské múzeum (správa). 3, 2022, s. 30-31.
redakcia: Jubileum Viery Lukáčkovej (správa). 2, 2022, s. 27-28.
redakcia: Nová kniha o Záhorí (Záhorie na začiatku 20. storočia) (správa). 1, 2022, s. 28.
redakcia: Po stopách T. G. Masaryka (správa). 3, 2022, s. 29-30.
redakcia: Tri podujatia Záhorského múzea v predvianočnom období (správa). 6, 2022, s. 27-30.
Smoláková, Mária, PhDr., CSc. – Drška, Richard, PhDr.: Taynayovský dom s arkierom na Potočnej ulici v Skalici. 2, 2022, s. 2-9.
Švecová, Adriana, doc., PhDr., JUDr., PhD. – Gergel, Peter, PaedDr., PhD.: Priateľské pokonanie o deľbe majetku alebo ako sa kedysi dedilo. 4, 2022, s. 9-14.
Thebery, Ivan: Terézia Machata – dojčianska zemianka. 5, 2022, s. 23-24.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Prvé písomné správy o Rohožníku. 3, 2022, s. 10-12.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Zázračné vyliečenia na Katarínke v 17. storočí. 4, 2022, s. 17-18.
Zajíček, Štefan, PhDr.: XXIII. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici (správa). 5, 2022, s. 26-29.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Miestny odbor Živeny – spolku slovenských žien v Skalici. 6, 2022, s. 13-19.
Závodný, Andrej, doc., PaedDr., PhD.: Nové publikácie z Jablonice (recenzia). 1, 2022, s. 30-31.
Zvarová, Zuzana, PhDr.: Premeny Spolkového domu v Skalici. 6, 2022, s. 2-7.

PhDr. Peter Michalovič