Bibliografia XXVIII. ročníka (r. 2019) časopisu Záhorie

0
186

Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový textil z Kútov v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 3, 2019, s. 10-16.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Náš rozhovor s reštaurátorom doc. Ivanom Galambošom. 4, 2019, s. 20-28.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Otvorenie múzea v Kútoch (správa). 4, 2019, s. 30-31.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Svadobné a kútne hrnce v etnografických zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 1, 2019, s. 9-12.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Vianoce v etnografickej zbierke Záhorského múzea. 6, 2019, s. 7-12.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Zo zbierok ľudového odevu Záhorského múzea – mužské vesty a lajblíky. 5, 2019, s. 8-17.
Benža, Mojmír, PhDr., PhD.: Malá, ale poteší (recenzia). 1, 2019, s. 26-27.
Blaho, Jaroslav, PhDr.: Spomienky na Skalicu. 5, 2019, s. 23-26.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Podnikateľské aktivity cisárskych panstiev Holíč a Šaštín v dobovej tlači. 5, 2019, s. 2-8.
Drahošová, Viera, PhDr.: Jubilejný rok vzniku Československej republiky v Skalici (správa). 2, 2019, s. 30-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Oslavy 100 rokov TJ Sokol Skalica (správa). 2, 2019, s. 29-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Priateľ Slovákov Scotus Viator a Skalica. 6, 2019, s. 13-23.
Drahošová, Viera, PhDr.: Storočnica TJ Sokol v Skalici. 2, 2019, s. 17-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Vážení a milí čitatelia. 1, 2019, s. 2.
Drška, Richard, PhDr.: „Služobná cesta“ skalických vyslancov do Prešporku v roku 1671. 6, 2019, s. 2-7.
Drška, Richard, PhDr.: Farnosť Hochštetno v 80. rokoch 18. storočia. 2, 2019, s. 2-8.
Drška, Richard, PhDr.: Poddanské hospodárstvo v Kútoch koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia. 3, 2019, s. 2-10.
Drška, Richard, PhDr.: Prvé CD závodských folkloristov (správa). 3, 2019, s. 31.
Drška, Richard, PhDr.: Rekonštrukcia mužských a ženských kožuchov v Kútoch (správa). 6, 2019, s. 27-28.
Francová, Zuzana, Mgr.: Skalický rodák JUDr. Martin Quoti-dian. 3, 2019, s. 26-28.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Z prvých týždňov Československa na Záhorí. 1, 2019, s. 3-9.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Zrušenie pavlínskeho kláštora v Šaštíne v roku 1786. 4, 2019, s. 2-9.
Chňupková, Veronika, Mgr. – Turečková, Katarína, Ing.: Podujatia o Lichtenštajnskom kniežatstve v Holíči (správa). 5, 2019, s. 30-31.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Petrovovešťania stavajú školu. 1, 2019, s. 14-17.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Vila Gustáva Hamburského v Skalici. 4, 2019, s. 17-20.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Z Holíča až do veľkého podnikateľského sveta /Rodina Fanto. 2, 2019, s. 15-17.
Juríčková, Božena, Mgr.: Rodinná výstava (správa). 3, 2019, s. 29-30.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Habánske vinohrady v Sobotišti. 2, 2019, s. 9-13.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Putovanie skalickou históriou pokračovalo (správa). 3, 2019, s. 30-31.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Tehdy Vtedy (recenzia). 1, 2019, s. 25-26.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XVIII. ročníka (r. 2019) časopisu Záhorie. 6, 2019, s. 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Na citare sa hrávalo i v Skalici. 3, 2019, s. 23-26.
Michalovič, Peter, PhDr.: Publikácia rozhovorov s prof. Evou Blahovou (recenzia). 6, 2019, s. 28-29.
Mikušová, Genovéva, Mgr.: Úcta k sv. Gorazdovi v Kútoch. 3, 2019, s. 16-22.
Mráz, Peter, PaedDr., PhDr., PhD.: Bohuslav Tablic: Památka Dobřezasloužilých lidí. 4, 2019, s. 9-11.
Pavlásková, Terézia: Ako išli Zohorčania s grincajchom do Ošmorku. 6, 2019, s. 23-26.
Proksa, Bohumil, Ing., DrSc.: Zvony evanjelického kostola v Holíči. K storočnici Pavla Proksu. 5, 2019, s. 17-19.
-redakcia-: Jubilant Ľudovít Košík (správa). 5, 2019, s. 27-28.
-redakcia-: Prezentácia publikácií Záhorského múzea v Univerzitnej knižnici v Bratislave (správa). 1, 2019, s. 30-31.
Soukup, Milan: Miroslav Hazucha – 50 rokov Záhoráckej dvadsiatky (recenzia). 4, 2019, s. 29.
Šantavý, Pavel, Ing.: Kto bol Jozef Danielik, CM? 2, 2019, s. 26-27.
Šantavý, Pavel, Ing.: Prvé výpočtové centrum v Skalici. 1, 2019, s. 22-24.
Špaček, Jozef, PhDr.: Poznámky k diferenčnej slovnej zásobe skalického dialektu. 1, 2019, s. 17-19.
Švihran, Ladislav: Zašifrované v génoch (správa). 1, 2019, s. 28-29.
Thebery, Ivan: Osada „U Hríchu“ pri Štefanove. 5, 2019, s. 20-22.
Turečková, Katarína, Ing. – Chňupková, Veronika, Mgr.: Podujatia o Lichtenštajnskom kniežatstve v Holíči (správa). 5, 2019, s. 30-31.
Vandelia, Pavol: Ako chodili kopaničiari z Vrboviec na jarmok do Skalice. 2, 2019, s. 28.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Dva nové zborníky (recenzia). 1, 2019, s. 27-28.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Vysťahovalci z Kuklova /Z dobovej tlače. 1, 2019, s. 19-21.
Zacharová, Mária, PhDr.: Kúpele na konci 16. a začiatkom 17. storočia na južnom Záhorí. 2, 2019, s. 13-14.
Zacharová, Mária, PhDr.: Spomienky na cisárske manévre v rokoch 1884 a 1902. 1, 2019, s. 12-14.
Zacharová, Mária, PhDr.: Wernerovci – prví učitelia v Kostolišti. 4, 2019, s. 11-16.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jubileum maliara Roberta Hačka (správa). 5, 2019, s. 28-30.
Zajíček, Štefan, PhDr.: VII. stretnutie umelcov Záhoria k 35. výročiu vzniku galérie v Senici (správa). 6, 2019, s. 29-30.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Výstava Viktora Kováča v Skalici (správa). 5, 2019, s. 27.
Zelinka, Milan: Pascalov tieň Jozefa Špačka (recenzia). 1, 2019, s. 29-30.

spracoval PhDr. Peter Michalovič