BAJAN, Juraj Paulín (12. 4. 1721 Vrádište – 15. 7. 1792 Skalica)

0
194

Štúdium: Základné školy a gymnázium v Skalici (1729 – 1739), štúdium filozofie a teológie v kláštoroch v Leviciach, Vacove a Jágri

Pôsobenie: Od roku 1746 v kláštoroch v Prešove, Beckove, Hlohovci a Skalici

Kazateľ, organista, hudobný skladateľ. V rokoch 1755 – 1783 znotoval, napísal a kresbami vyzdobil najmenej desať zväzkov duchovnej hudby a piesní, pričom päť z nich vytvoril v skalickom kláštore. Významné sú najmä štyri zborníky Beckovský slovenský spevník (Beckov, 1758), Promptuarium hebdomadae sanctae (Skalica, 1759), Promptuarium chorale (Skalica, 1780) a Skalický slovenský spevník (1783). Napísal aj štyri zväzky slovenských kázní, ktoré majú spolu vyše štyritisíc strán. Vypracoval ich a kázal v Skalici a v okolí v rokoch 1763 – 1776.

Literatúra: KAČIC, L. P. Paulín Bajan OFM: 1721 – 1792 a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí : zborník referátov z konferencie, Skalica, 23.-25.6.1992; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, 2000, s. 38-40; BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes, 1968, s. 318.