nedeľa, 16 mája, 2021
Úvod Autori Príspevky od Záhorské múzeum

Záhorské múzeum

617 PRÍSPEVKOV 0 KOMENTÁRE

Lucia Poppová – Zo Záhorskej Vsi do Metropolitnej opery, Mária Kišonová-Hubová – K storočnici narodenia

0

Tlačová správa

Názov podujatia:        Lucia Poppová:  Zo Záhorskej Vsi do Metropolitnej opery
                                     Mária Kišonová-Hubová:  K storočnici narodenia
Miesto:                        Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          vernisáž vo štvrtok 7. apríla 2016 o 16.00 hod.
                                     výstavy potrvajú do 29. apríla 2016

Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava prinášajú návštevníkom panelové výstavy venované dvom významným osobnostiam operného sveta, pôvodom zo Záhoria.
Lucia Poppová (*12. november 1939, Záhorská Ves –  †16. november 1993, Mníchov, v zahraničí známa ako Lucia Popp) bola slovenská operná speváčka (sopranistka) svetového významu.  Pôvodne začala študovať medicínu, no po druhom semestri odišla na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Bola žiačkou slovenskej opernej speváčky a pedagogičky Anny Hrušovskej. Od roku 1963 pôsobila v Rakúsku a Nemecku (Kolín nad Rýnom, Mníchov), ako členka Štátnej opery vo Viedni,  účinkovala tiež v New Yorku a na iných významných operných scénach. Vynikala ako interpretka postáv diel  W. A. Mozarta a Richarda Straussa. Bola tiež vyhľadávaná ako koncertná a komorná speváčka. Hrala vo filme Jánošík I. – II. Počas svojej kariéry nahrala nespočetné množstvo opier, medzi inými Figarova svadba , Čarovná flauta, Únos zo serailu, Gavalier s ružou, Arabella a iné.
Kurátorom výstavy je Jaroslav Blaho.
Mária Kišonová-Hubová (*17. marec 1915, Láb –†11. august 2004, Bratislava) bola slovenská operná speváčka (sopranistka).  Súkromne študovala spev u prof. Josefa Egema a neskôr na viedenskom Konzervatóriu u prof. Anny Schönwaldovej. Dlhoročne pôsobila ako profilová sólistka opery Slovenského národného divadla v Bratislave i ako vokálna pedagogička. Vynikla najmä v operných úlohách diel G. Pucciniho, W. A. Mozarta, G. Verdiho, v slovanskom repertoári, ale aj v opere 20. storočia. Počas kariéry vytvorila 70 veľkých  operných postáv. Mnohé úlohy naštudovala v troch, dokonca aj v štyroch inscenáciách. K jej vrcholným herecko-speváckym kreáciám patrila Musetta v Bohéme, Violetta v Traviate, Micaela v Carmen, ale tiež Debussyho Mélisanda, Zuza v Cikkerovom Jurovi Jánošíkovi či Ľutomíra v Suchoňovom Svätoplukovi.
Venovala sa aj koncertnej činnosti. Bola dlhoročnou predsedníčkou poroty Speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave.
Kurátorkou výstavy je Michaela Mojžišová.
V programe vernisáže obe operné divy predstavia kurátori výstav Mgr. Michaela Mojžišová, PhD. a PhDr. Jaroslav Blaho a zaznejú i audiozáznamy árií najvýznamnejších operných postáv Lucie Poppovej a Márie Kišonovej-Hubovej.

Veľká noc

0
Foto: Viera Drahošová

Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a tešíme sa na Vašu návštevu od utorka 29. marca 2016.

Prezentácia publikácie Peter Michalovič – Ľudová nástrojová hudba na Záhorí v Bratislave

0

Prezentácia publikácie sa uskutoční vo štvrtok 22. marca 2016 o 17.00 v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Bratislave.

Monografia ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení etnomuzikológa PhDr. Petra Michaloviča sa na 171 stranách podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu. V kapitolách (Vymedzenie záhorského hudobného dialektu /Najstaršie písomné pramene ľudovej hudobnej kultúry; Signálne a sólové nástroje v ľudovej hudobnej tradícii; Gajdy a gajdošská tradícia; Sláčikové a sláčikovo-cimbalové hudby /Sprievodné nástroje v sláčikovej hudbe; Heligónka, harmonika a ďalšie aerofóny v ľudovej hudbe /Tanečné svadobné kapely a ich repertoár; Dychové kapely a tradičná hudba; Ľudová hudba a tanec; Ľudová hudba – mestské prostredie a folklorizmus; Pramene a literatúra) členených sčasti chronologicky, ale najmä so zameraním na jednotlivé hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa venuje herným štýlom, repertoárom a najmä konkrétnym mapovaním muzikantských osobností v jednotlivých obciach Záhoria.

Ľudová nástrojová hudba - obálka

[/vc_row]

Prezentácia publikácií prof. Evy Fordinálovej

0

Tlačová správa

Názov podujatia:        Prezentácia publikácií Evy Fordinálovej
Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          štvrtok 17. marca 2016 o 16.00 hod.                      

V Záhorskom múzeu v Skalici sa uskutoční prezentácia publikácií Evy Fordinálovej Mystika Záhoria II., Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra a Jozef Miloslav Hurban – Hlboké, ktoré vydalo Záhorské múzeum v roku 2015.
Prof. Eva Fordinálová, vysokoškolská pedagogička, literárna historička a poetka sa v literárnohistorickom bádaní zameriava na problematiku staršej slovenskej literatúry a národného obrodenia, predovšetkým na osobnosť Jána Hollého. Vo výskumnej práci i v básnickej tvorbe nachádza podnety a inšpirácie v rodnom Záhorí. Svoj intenzívny vzťah k rodisku vyjadrila vo viacerých básnických zbierkach a zamysleniach (Mystika Záhoria, Vôňa Záhoria). Neskôr sa ako poetka predstavila zbierkami vyzretej duchovnej lyriky (Stretlo ma svetlo, Chystám Ti miesto). Dlhoročne pôsobí v redakčnej rade časopisu Záhorského múzea Záhorie. Odborné práce publikuje v domácich i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch.
Ťažiskom prezentácie bude priblíženie knihy básní a esejí Mystika Záhoria II, voľne nadväzujúcej na vydanie v roku 2013. Obsahuje 5 básní a 30 krátkych esejí s osobnými výpoveďami autorky, zakorenenej v rodnom milovanom kraji Záhoria. Texty prednesú Jana Koutná, Gabriela Špörkerová, Michaela Hazlingerová a Viera Drahošová. Publikácia je dotvorená fotografiami Richarda Dršku, Martina Hoferku, Petra Michaloviča, Viery Drahošovej, Róberta Svíbu a Pavla Vandeliu a súčasťou prezentácie bude i premietanie fotografií týchto autorov.
Významným dielom je svojím obsahom útla kniha Otec a syn národa s podtitulom Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra, v ktorom autorka ako najlepšia znalkyňa Jána Hollého poukazuje na veľký vplyv jeho diela na štúrovskú generáciu. Kniha bola uvedená v rámci seminára o štúrovcoch na Záhorí a spolu s publikáciou Jozef Miloslav Hurban – Hlboké, ktorá vyšla ako sprievodný materiál k expozícii J. M. Hurbana v Hlbokom budú priblížené čitateľskej verejnosti.

Lenka Jurečková, Jiří Holásek – Maľby

0

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici

Tlačová správa

Názov podujatia: Lenka Jurečková, Jiří Holásek – Maľby
Miesto:                Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:  piatok 11. marca 2016 o 16.00 hod.
                             výstava potrvá do 1. apríla 2016

Záhorské múzeum v Skalici prináša záujemcom o výtvarné umenie výstavu moravských maliarov Lenky Jurečkovej a Jiřího Holáska.
Lenka Jurečková pochádza zo Bzenca. Absolvovala výtvarnú výchovu a český jazyk na PdF UP v Olomouci (maľbu u akad. mal. Ladislava Jalůvku) a PdF MU v Brně (maľbu u Mgr. Petra Kamenického). Folklórna tradícia sa pre ňu stala dominantným námetom tvorby (kresby aj maľby) už od čias štúdia. Inšpiráciu čerpá v živom folklórnom dianí juhovýchodnej Moravy a priľahlej časti moravsko-slovenského pomedzia. Figuratívne motívy s typickými tancami, muzikantmi, mužskými a ženskými zbormi na obrazoch často dopĺňajú motívy krajinné – polia, vinohrady, mlyny, kaplnky. Doteraz pripravila viac ako 40 autorských výstav najmä na Morave, ale i v Prahe alebo v zahraničí.
Jiří Holásek absolvoval lekársku fakultu v Brne, kde sa okrem štúdia intenzívne venoval i folklóru. Spoluzaložil súbor Břeclavan a sám ovláda hru na viaceré hudobné nástroje (cimbal, gajdy, husle ai.). Jeho životné osudy poznamenala v roku 1969 nedobrovoľná emigrácia do Švédska, odkiaľ sa mohol vrátiť až po 20 rokoch. V Škandinávii sa preslávil nielen ako lekár, ale i ako muzikant. Vo výtvarnej tvorbe sa venuje olejovej a temperovej maľbe (pracuje so starou technikou vaječnej tempery), grafike, akvarelu. Zaujíma sa tiež o sochárstvo, záľubu našiel v bronze. Vo svojom ateliéri v Sedleci pri Mikulove maľuje predovšetkým krajiny. Jeho témou je juhomoravská vinohradnícka krajina s typickými stavbami, vínnymi pivnicami alebo poľnými cestami, ktorú zobrazuje v jemných poltónoch impresionistických nálad. Svoje diela prezentoval v rodnom kraji i v zahraničí.
V kultúrnom programe vernisáže sa predstaví Cimbalová muzika Matěja Kůrečku zo Starého Poddvorova.
Výstava je predajná.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Prezentácia publikácie Peter Michalovič – Ľudová nástrojová hudba na Záhorí v Senici

0

XXIV. ročník (r. 2015)

0

Bibliografia XXIV. ročníka (r. 2015) časopisu Záhorie

Bača, Robert, PhDr. – Bartík, Juraj, PhDr.: Bronzové meče zo Záhoria. 4, 2015, s. 2-5.
Bača, Robert, PhDr.: Kto bol Dezider Tomeček? 3, 2015, s. 15-19.
Bača, Robert, PhDr.: Veľkomoravské kostoly na Slovensku (recenzia). 3, 2015, s. 27-28.
Batka, Ľubomír, st.: Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti (roky 1600 – 1781). 5, 2015, s. 8-10.
Blaho, Jaroslav, PhDr.: Spomienka na Jána Boora. Ku storočnici Jána Boora. 1, 2015, s. 6-9.
Brezina, Peter, PhDr.: Básnik a diakon Pavel Kadlečík z Podbranča. 6, 2015, s. 5-8.
Brezina, Peter, PhDr.: Historik a pedagóg Rudolf Hikl a Skalica. 4, 2015, s. 16-21.
Brezina, Peter, PhDr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Hasičská striekačka z Gajár z roku 1884. 4, 2015, s. 26-28.
Brezina, Peter, PhDr.: Publikácie o mestách a obciach Záhoria v roku 2014 (správa). 1, 2015, s. 25-27.
Brück, Miroslav: Ku storočnici Pavla Bunčáka. Nezabúdanie. 2, 2015, s. 10-11.
Brück, Miroslav: Náš rozhovor s Milanom Richterom – básnikom, prekladateľom a vydavateľom. 1, 2015, s. 18-21.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Gbely za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky. 3, 2015, s. 19-23.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Život v Šaštíne za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky. 4, 2015, s. 11-16.
Drahošová, Viera, PhDr.: Aktivity Záhorského múzea v roku Ľudovíta Štúra. 6, 2015, s. 23-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Blahoželáme prof. Ľubomírovi Ďurovičovi! 1, 2015, s. 23-24.
Drahošová, Viera, PhDr.: Podujatia venované storočnici Pavla Bunčáka. 2, 2015, s. 15-17.
Drahošová, Viera, PhDr.: Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici (správa). 6, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Rodný dom a úcta k Jánovi Hollému. 1, 2015, s. 12-17.
Drahošová, Viera, PhDr.: Z najnovších prírastkov Záhorského múzea v Skalici (správa). 1, 2015, s. 28-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie. 6, 2015, s. 8-12.
Drška, Richard, Mgr.: Folklórny rok 2014 v Kútoch (správa). 2, 2015, s. 28-30.
Drška, Richard, Mgr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Svadobné čepce zo Skalice a Čár. 2, 2015, s. 20-22.
Drška, Richard, Mgr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Armáles Juraja Kalamenoviča. 5, 2015, s. 23-25.
Filípková, Iveta – Hrúzová, Mária: Za Máriou Kardianovou (nekrológ). 3, 2015, s. 26-27.
Fischer, Ján, Doc., Ing., CSc.: Gaudeamus igitur po 65 rokoch (správa). 5, 2015, s. 29-30.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Inšpirujúci dotyk (recenzia). 6, 2015, s. 21.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Za čiarou (recenzia). 4, 2015, s. 29-30.
Gavorník, Ján: Príhoda z fašiangov. 1, 2015, s. 22.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Litografia zo slávností v Šaštíne v roku 1864. 1, 2015, s. 22-23.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Obojstranná olejomaľba na plátne. 3, 2015, s. 23-25.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Vojnové udalosti v Uníne v roku 1945. 5, 2015, s. 2-7.
Horský, Štefan: Sedemdesiatiny prvej povojnovej známky zo Skalice. 1, 2015, s. 10-12.
Hudek, Adam, PhDr.: Milan Ducháček, Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015 (recenzia). 6, 2015, s. 21-23.
Jurčo, Martin, PhDr. – Závodný, Andrej, PaedDr., PhD.: Básnický impresionista Ján Rak. 5, 2015, s. 11-14.
Juríčková, Božena, Mgr.: Július Koreszka 1895 – 1958. 2, 2015, s. 5-9.
Juríčková, Božena, Mgr.: Pocta prírode (správa). 5, 2015, s. 26-28.
Juríčková, Viera: AMFO 2015 (správa). 3, 2015, s. 28-29.
Juríčková, Viera: Významné životné jubileum (Branislav Kolény). 3, 2015, s. 31.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: K histórii ňáriovského rodu na Brančskom panstve. 3, 2015, s. 7-14.
Kardianová, Mária: O stratenom koňovi – spomienkové rozprávanie zo Studienky. 3, 2015, s. 25.
Kučerová, Miroslava: Radošovské farské hody (správa). 5, 2015, s. 28-29.
Lukáčková, Viera, Mgr.: Ku storočnici Pavla Bunčáka. Pavel Bunčák v krajine detstva. 2, 2015, s. 12-14.
Macejka, Martin, Mgr.: Kniha o Borskom Svätom Jure (správa). 2, 2015, s. 30-31.
Matúš, František: Zabudnutá historka o Mackovi. 6, 2015, s. 12-16.
Mihál, Pavol, Bc.: Slávnostné podujatie k 100. výročiu narodenia Jána Boora v Holíči. Ku storočnici Jána Boora. 1, 2015, s. 9.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia časopisu Záhorie za r. 2015. 6, 2015, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Kamienky mozaiky Pavla Proksu (správa). 1, 2015. s. 31.
Mráz, Peter, PhDr., PaedDr., PhD.: Veršovaná autobiografia Martina Matejoviča. 4, 2015, s. 21-22.
Mrňa, Ľubomír, Ing., arch., CSc.: Architekt Fridrich Weinwurm. 4, 2015, s. 7-11.
Pagáč, Dušan: Skalické cintoríny. 5, 2015, s. 19-23.
Papp, Štefan, Mgr.: Zemiansky rod z Lopašova. 6, 2015, s. 2-4.
Pardubský, Ján: Odtok dažďovej vody v Skalici v minulosti /z fotoarchívu. 6, 2015, s. 17-18.
Prokešová, Gabriela, Mgr.: „Stupavská krčma je smutná…“. 4, 2015, s. 22-25.
Rebro, Augustín: Smradľavky na Záhorí. 1, 2015, s. 2-6.
redakcia: Ocenenia TTSK (správa). 5, 2015, s. 30-31.
Rutar, Svatopluk: Záhadné kůly v řece Moravě /preberáme z Malovaného kraja. 4, 2015, s. 5-6.
Soukup, Milan: V rekordnej ankete „Kniha Záhoria 2014“ zvíťazila Habánka (správa). 6, 2015, s. 26-28.
Szakolczay, Cecilia: Ernest Riegler-Skalický (1890 – 1968). 3, 2015, s. 2-6.
Špaček, Jozef, PhDr.: Obraz Skalice v hranom filme. 2, 2015, s. 18-19.
Špörkerová, Gabriela: Za Rozáliou Kremlovou (nekrológ). 2, 2015, s. 27.
Šťastný, Peter, Mgr.: Germánsky žiarový hrob z Borského Mikuláša. 2, 2015, s. 2-5.
Truchlík, Tomáš, Mgr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Svadobný mužský kožuch z Prietrže. 6, 2015, s. 19-20.
Valihora, Matúš: Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča (správa). 3, 2015, s. 29-31.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Prevrat vo Veľkých Levároch v roku 1918. 5, 2015, s. 15-18.
Z dobovej tlače. Poznámky k histórii včelárstva v Sobotišti (Ondrej Rybár). 2, 2015, s. 23-26.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Pocta grafickému priateľstvu (správa). 4, 2015, s. 30-31.

Aktivity Záhorského múzea v Roku Ľudovíta Štúra

0

28. októbra 2015 sme si v rámci celého Slovenska pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, pri príležitosti ktorého vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Podujatia v rámci Roku Ľudovíta Štúra koordinovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného ministrom kultúry pre Slovensko (TTSK v ňom zastupovala PhDr. Ľubica Malá), osobitne v miestach, ktoré sú spojené s jeho životom a pôsobením. Viaceré z nich sa nachádzajú na území západného Slovenska a Záhoria, kde sa odohrávala veľká časť národnostných revolučných pohybov meruôsmych rokov a žil tu i popredný predstaviteľ národného života Jozef Miloslav Hurban.
Prvého júla 1843 sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža stretli na fare v Hlbokom, aby sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny, so zámerom oboznámili 17. júla na Dobrej Vode Jána Hollého. 16. septembra vznikla vo Viedni Slovenská národná rada s predstaviteľmi Štúrom, Hurbanom a Hodžom, ktorá odmietla poslušnosť maďarskej vláde a v septembri 1848 vyzvala Slovákov do ozbrojeného povstania za svoje národné a sociálne práva. Centrum pohybu a pôsobenia dobrovoľníckych výprav pod jej vedením sa formovalo v oblasti Myjavy, Brezovej a Skalice. Dôsledky ich neúspechu sa v roku 1848 prejavili v Senici, kde 13. októbra zaplatili životmi za účasť v povstaní Martin Bartoň, Vojtech Bemert a 18. októbra František Kapitan a Pavol Svatík.
Koordinačný výbor zriadil predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, PhD. i pre Trnavský samosprávny kraj a sekcia verejnej správy Úradu TTSK pripravila Kalendárium podujatí k Roku Ľudovíta Štúra, ktorých sa uskutočnilo 230.
Jedným z najdôležitejších a zároveň tzv. nosným podujatím TTSK bolo vytvorenie novej expozície v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, ktoré bolo zaradené zároveň medzi celoslovensky najvýznamnejšie podujatia v rámci Roka Ľudovíta Štúra. Novú expozíciu s finančným prispením MK SR a TTSK vytvorilo Záhorské múzeum v Skalici podľa scenára PhDr. Viery Drahošovej s textami Prof. Evy Fordinálovej. Autorom výtvarného návrhu je Milan Mikula z firmy RECO, s. r. o. zo Senice, ktorá expozíciu realizovala. Priestory pôvodnej evanjelickej školy s Pamätnou izbou obnovil Obecný úrad Hlboké. (Viac o novej expozícii v samostatnom príspevku v budúcom čísle časopisu.) Slávnostné otvorenie expozície sa konalo počas slávnosti 27. septembra 2015 v Hlbokom, ktorú s Obcou Hlboké pripravil Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko a Záhorské múzeum v Skalici.
21. októbra sa v divadelnej sále Základnej umeleckej školy v Senici uskutočnilo stretnutie senických gymnazistov s prof. Evou Fordinálovou na spoločnom podujatí Mesta Senice a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja – Záhorskej knižnice v Senici a Záhorského múzea v Skalici Literárne súvislosti o knihách Otec a syn národa, Jozef Miloslav Hurban a Odklínanie Vajanského. Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová priblížila osobnosť prof. Evy Fordinálovej a PhDr. Viera Drahošová predstavila študentom novú expozíciu o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v Hlbokom.
V Dome kultúry v Skalici sa 29. októbra ako nosné podujatie Trnavského samosprávneho kraja, ktoré zabezpečovali v spolupráci s Mestom Skalica Záhorské múzeum v Skalici (ako hlavný garant a organizátor), Záhorská knižnica v Senici a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, uskutočnil odborný seminár Ľudovít Štúr a štúrovci v súradniciach dejín Záhoria, spojený s prezentáciou knihy Evy Fordinálovej Otec a syn národa.
Po úvodnom príhovore primátora Mesta Skalice Ing. Ľudovíta Baráta nasledoval slávnostný príhovor podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja PhDr. Zdenka Čambala, v rámci ktorého spolu s riaditeľkou Odboru kultúry Úradu TTSK PhDr. Ľubicou Malou odovzdal Pamätnú medailu predsedu TTSK 2015 Rok Ľudovíta Štúra Prof. PhDr. Eve Fordinálovej, CSc.
V pracovnej časti seminára odzneli príspevky Politický program Štúrovcov (prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., FFUK UMB Banská Bystrica), Roky 1848 – 1849 na Záhorí (doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., FFUK UCM Trnava), Duchovný zástoj J. M. Hurbana na Záhorí (Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., zborový farár – senior, ECAV Vrbovce), Historické pamiatky štúrovskej generácie v regióne Záhoria (Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Viera Drahošová, Záhorské múzeum v Skalici), Štúrovci vo výtvarnom stvárnení (PhDr. Štefan Zajíček, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici).
Záverečná časť seminára patrila slávnostnému príhovoru prof. Evy Fordinálovej Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra s prezentáciou jej rovnomennej knihy, ktorú vydalo Záhorské múzeum. Programom seminára sprevádzala PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici.
Popri vlastných aktivitách sa 10. februára odborní pracovníci Záhorského múzea zúčastnili podujatia v Slovenskom národnom divadle O slovenčine (Modrý salón Slovenského národného divadla v Bratislave) na tému Najstaršie obdobie spisovnej slovenčiny z pohľadu medzinárodnej slavistiky s hosťom prof. Ľubomírom Ďurovičom a PhDr. Evou Kowalskou, DrSc., ktoré bolo jedným zo série podujatí SND k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra venovaných reči a jazyku. Zúčastnili sa tiež na vedeckej konferencii 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – odkaz európskeho velikána pre dnešok, ktorú 1. októbra v Divadle Jána Palárika v Trnave usporiadali Trnavský samosprávny kraj, Matica slovenská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Trnavská arcidiecéza, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a nad ktorou prevzal záštitu minister kultúry SR Marek Maďarič. V zborníku z konferencie bol publikovaný i príspevok Mgr. ThLic. Martina Hoferku, Th.D., historika Záhorského múzea List Slovenskej národnej rady mestu Skalica z roku 1848 o cennej akvizícii múzea z minulého roku.

Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie

0

V roku 2015 si Záhorské múzeum v Skalici ako jedno z najstarších múzeí na Slovensku pripomenulo 110. výročie svojho založenia. Z iniciatívy a zásluhou MUDr. Pavla Blahu vzniklo ako prvé národne orientované súkromné múzeum a umiestnené bolo v budove Spolkového domu, postavenej podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča. Múzejnú expozíciu nainštaloval z privátnych Blahových zbierok Dušan Jurkovič a takto uchovaná dnes predstavuje najstaršiu a jedinú, architektom navrhnutú expozíciu na Slovensku.
Záhorské múzeum (pod týmto názvom vystupuje od roku 1965), ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, pokračuje v tradíciách zakladateľa (do roku 1989 v budove Spolkového domu – dnes Domu kultúry v Skalici, potom v susednom tzv. mittákovskom dome) a svoje poslanie napĺňa v súlade s požiadavkami modernej doby. Prispieva k uchovaniu dedičstva našich predkov, poznaniu minulosti Skalice a záhorského regiónu, tradičnej cezhraničnej spolupráci, k formovaniu a posilňovaniu regionálnej identity.
Vďaka generáciám obetavých, odborne zdatných a zanietených pracovníkov, do radu ktorých sa úspešne začlenila i dnešná generácia, podpore zriaďovateľa, spolupráci s mestom Skalica (ktorej príkladom je okrem množstva podujatí výnimočná monografia o meste), s mnohými samosprávami obcí a miest, podpore z projektov MK SR, dotáciám z fondov EÚ, sponzorom, partnerským inštitúciám, priaznivcom, spolupracovníkom a podporovateľom dosahuje múzeum zaujímavé výsledky i ocenenia; z dvoch nominácií v národnej súťaži Múzeum roka získalo titul Múzeum roka 2004 a v roku 2015 druhé miesto. Ocenenia získava aj časopis Záhorie, ktorý múzeum vydáva bezmála štvrťstoročie.
Popri stálej expozícii v pôvodnej budove má múzeum vysunuté expozície v obciach Kopčany, Prietrž, Borský Mikuláš, Veľké Leváre, Hlboké, početnú edičnú činnosť – okrem periodík Záhorie a Zborník ZM – vydáva i publikácie často nadregionálneho významu, má prínosné projekty vo výstavnej, vedecko-výskumnej, vzdelávacej, metodickej činnosti, v organizácii a odbornej garancii podujatí, predovšetkým však v zbierkotvornej činnosti. Fond predstavuje 61 700 zbierkových predmetov, 23 000 kníh, rozsiahlu dokumentáciu a spoluvytvára ho i niekoľko vzácnych pozostalostí.
Významné jubileum si múzeum pripomenulo viacerými podujatiami v priebehu celého roka; v januári výstavou Z najnovších prírastkov Záhorského múzea v Skalici, venovanou novým akvizíciám, prezentácii reštaurovaných predmetov a starostlivosti o zbierky. Jej cieľom bolo poukázať na nárast a zhodnotenie zbierok múzea, ich systematickú ochranu a zároveň poďakovanie verejnosti za pomoc pri tejto činnosti.
Hlavné ťažisko bolo sústredené na september, kedy sa v rámci Skalických dní zároveň so slávnostným mestským zastupiteľstvom konalo 18. septembra vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici Slávnostné podujatie k 110. výročiu domu kultúry a múzea. S príhovormi vystúpili podpredseda TTSK PhDr. Zdenko Čambal, riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová, vnučka zakladateľa múzea MUDr. Pavla Blahu Mgr. art. Helena Jurasovová–Blahová, riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave PhDr. Daniela Čambálová, riaditeľ Vlastivedného múzea Galante Jozef Keppert a riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová. Súčasťou podujatia bolo odovzdanie Pozdravného listu čestnému občanovi Mesta Skalice prof. Ľubomírovi Ďurovičovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea s poďakovaním za výrazné obohatenie zbierok múzea. S kultúrnym programom vystúpil folklórny súbor Skaličan a podujatím sprevádzala vedúca odboru kultúry Mesta Skalica Jana Koutná. V rámci podujatia bola sprístupnená revitalizovaná Stála expozícia Záhorského múzea s Galériou Júliusa Koreszku. Po oprave strechy domu kultúry a vymaľovaní priestorov expozície Správou mestského majetku v Skalici pracovníci múzea ošetrili vitríny, doplnili jednotlivé tematické časti o nové exponáty a reštaurované zbierkové predmety a opatrili ju novým informačným systémom. Podujatiu v doobedňajších hodinách predchádzala prednáška PhDr. Viery Drahošovej pre študentov skalického gymnázia o histórii kultúrneho domu a múzea vo veľkej sále.
Výročie domu kultúry a múzea pritiahlo pozornosť viacerých inštitúcií a spolkov. V apríli si Skalicu pri tejto príležitosti vybrali za miesto tradičného stretnutia Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave s partnerskými krúžkami z Brna a Prahy. Konalo sa 22. mája vo veľkej sále domu kultúry, kde boli zoznámení s históriou budovy a v rámci spoločného programu si s odborným výkladom pozreli expozíciu múzea. Mesiac predtým, v sobotu 18. apríla, sa uskutočnil tematicky na dom kultúry zameraný zájazd 350 rakúskych návštevníkov, organizovaný cestovnou kanceláriou Elite tours, ktorého hlavnou náplňou bolo oboznámenie sa s objektom a expozíciou múzea. 20. júna Záhorské múzeum a dom kultúry navštívili účastníci exkurzie Po stopách Dušana Jurkoviča, ktorú usporiadalo Muzeum luhačovického Zálesí z Luhačovíc v spolupráci s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma.
Významným podujatím korešpondujúcim s celoživotným úsilím zakladateľa múzea MUDr. Pavla Blahu bol 3. ročník Dní slovenskej kultúry v Luhačoviciach, iniciovaných jeho vnučkou prof. Evou Blahovou. Ich dôležitou súčasťou bol 4. september s podujatiami, venovanými 110. výročiu založenia Spolkového domu v Skalici. Na Lázeňském náměstí vystúpil folklórny súbor Skaličan so svojimi sólistami a v Hale Vincentka sa uskutočnila beseda Pavel Blaho a vzpomínky na Slovenskou búdu, hosťami ktorej boli vnuci zakladateľa PhDr. Jaroslav Blaho a PhDr. Vladimír Blaho, vnučka architekta Dušana Jurkoviča Mgr. Katarína Salayová–Jurkovičová, PhDr. Blanka Petráková, riaditeľka Muzea luhačovického Zálesí, PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici a Mgr. art. Ján Všetečka, prezident Európského fóra vínnej kultúry. Súčasťou besedy, ktorej hlavným organizátorom boli Lázně Luhačovice, bola vernisáž výstavy Záhorského múzea Osobnosť MUDr. Pavla Blahu, ktorá bola návštevníkom sprístupnená od 1. do 14. septembra.
Poslednou z akcií, na ktorých sa múzeum s verejnosťou podelilo s radosťou z výročia, bol tradičný Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici s jubilujúcou Ľudovou hudbou Skaličan (35 rokov účinkovania v nezmenenej zostave), jej sólistami a hosťami, ktorý sa konal 11. decembra vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici. Zároveň sa uskutočnila prezentácia známky Slovenskej pošty Dušan Samuel Jurkovič Spolkový dom v Skalici a predstavenie knihy Petra Michaloviča Ľudová nástrojová hudba na Záhorí, ktorá bola podkladom pre dramaturgiu koncertu.
Popri svojom jubileu Záhorské múzeum v roku 2015 pripomenulo svojimi výstupmi viacero výročí významných osobností z regiónu a dôstojne sa zapojilo do aktivít Roku Ľudovíta Štúra. Medzi nosné podujatia Trnavského samosprávneho kraja a najvýznamnejšie slovenské podujatia v rámci Roku Ľudovíta Štúra bolo zaradené vytvorenie novej expozície v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. Záhorské múzeum ju s finančným prispením Ministerstva kultúry SR a Trnavského samosprávneho kraja vytvorilo podľa scenára PhDr. Viery Drahošovej s textami Prof. PhDr. Evy Fordinálovej, CSc. Autorom výtvarného návrhu je Milan Mikula a expozíciu realizovala firma RECO, s. r. o. zo Senice. K novej expozícii bola formou sprievodcu vydaná publikácia prof. Evy Fordinálovej Jozef Miloslav Hurban, Hlboké. Slávnostné otvorenie novej expozície sa uskutočnilo 27. septembra v Hlbokom. Medzi početné vzdelávacie podujatia, ktoré sa na Slovensku pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra konali, sa Záhorské múzeum v spolupráci so Záhorskou knižnicou v Senici a Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici zapojili odborným seminárom Ľudovít Štúr a štúrovci v súradniciach dejín Záhoria, ktorý bol spojený s prezentáciou knihy Evy Fordinálovej Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra v Dome kultúry v Skalici 29. októbra.
V roku 1984 z umelecko-historického úseku Záhorského múzea a delimitáciou jeho zbierok vznikla Záhorská galéria v Senici. Svoje 30. výročie si galéria popri inom pripomenula výstavou VI. stretnutie umelcov Záhoria, z ktorej výber múzeum prevzalo a prezentovalo vo svojich výstavných priestoroch (5. 2. – 6. 3.). Výstavou Pavel Bunčák Autoportrét (13. 3. – 17. 4.) a vydaním publikácie Pavel Bunčák v krajine detstva (v spolupráci s básnikovou dcérou Ing. Milicou Lustigovou-Bunčákovou) spolu s ďalšími sprievodnými podujatiami si múzeum s kultúrnou verejnosťou pripomenulo 100. výročie narodenia významného skalického rodáka. 120. výročie narodenia maliara Júliusa Koreszku si múzeum uctilo usporiadaním výstavy Július Koreszka 1895 – 1958 z jeho prác nachádzajúcich sa v súkromných zbierkach (24. 4. – 7. 6.) a vydaním rovnomenného kalendára na rok 2016. Pri príležitosti životného jubilea vznikli i výstavy Výber z diela maliara a grafika Ivana Schurmanna spolu s maliarom a šperkárom Gregorom Schwartzom z Nemecka (10. 7. – 13. 8.) a sochára Antona Hanzalíka AH 2005 – 2015 s výberom plastík vytvorených v poslednom desaťročí (21. 8. – 20. 9.). Nedožitú storočnicu maliara z Hodonína pripomenula výstava Karel Novák (25. 9. – 30. 10.) a k nedožitým deväťdesiatinám autora sa uskutočnila výstava Pavel Fürstenzeller – Výber z diela (6. 11. – 4. 12.). Ako výsledok dlhodobejšieho výskumného úsilia vznikla výstava Františkáni v Skalici. Duchovný a kultúrny odkaz (11. 12. – 31. 1. 2016).
V Mestskom múzeu Michala Tillnera v Malackách bola začiatkom roku 2015 (13. 1. – 22. 2.) reinštalovaná výstava 1. svetová vojna a Záhorie, ktorú malo neskôr múzeum možnosť prezentovať i v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave (28. 10. – 26. 11.). S jej vernisážou bola 28. októbra spojená i prezentácia rovnomennej knihy.
Čiastočne uvedené najvýznamnejšie prezentačné aktivity – 11 výstav vo vlastných a 10 v cudzích výstavných priestoroch, obnovená Stála expozícia v Skalici a novovytvorená expozícia v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, 18 podujatí organizovaných múzeom alebo v spolupráci s partnerskými inštitúciami s celkovou návštevnosťou 26 056 osôb, doplnené 9 vydanými edičnými titulmi a 6 číslami časopisu Záhorie spolu s rozsiahlou publikačnou a prednáškovou činnosťou odborných pracovníkov múzea boli len súčasťou celkovej činnosti múzea. Dotvára ju poskytovanie návštevníckeho servisu na výstavách a v expozíciách, elektronické spracovanie a digitalizácia zbierok, starostlivosť o zbierkový fond, budovy a zariadenia, vedecko-výskumná a metodická činnosť, rozsiahla spolupráca so širokou sieťou inštitúcií a spolupracovníkov na Slovensku i v zahraničí, ako i každodenná ekonomická, prevádzková činnosť a vedenie agendy, nutné pre fungovanie každej organizácie. Tvorivo, fundovane a obetavo sa jej venuje tím 14 pracovníkov, ktorý má potenciál úspešne napredovať v napĺňaní poslania a ďalšom rozvíjaní regionálnej múzejnej inštitúcie – jubilujúceho Záhorského múzea.

Záhorie 6/2015

0
autor fotografie: Róbert Svíba

 

 

 

 

 

 

Mgr. Štefan Papp: Zemiansky rod z Lopašova
PhDr. Peter Brezina: Básnik a diakon Pavel Kadlečík z Podbranča
PhDr. Viera Drahošová: Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie
František Matúš: Zabudnutá historka o Mackovi
Ján Pardubský: Odtok dažďovej vody v Skalici v minulosti/ z fotoarchívu
Mgr. Tomáš Truchlík: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici, Svadobný mužský kožuch z Prietrže
Nové knihy / Správy
Inšpirujúci dotyk (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Milan Ducháček, Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015 (PhDr. Adam Hudek)
Aktivity Záhorského múzea v Roku Ľudovíta Štúra (PhDr. Viera Drahošová)
V rekordnej ankete „Kniha Záhoria 2014“ zvíťazila Habánka (Milan Soukup)
Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Bibliografia XXIV. ročníka (r. 2015) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)

Výzvy na predkladanie ponúk

0

Výzva na predkladanie ponúk – tlač časopisu Záhorie:
Výzva na predkladanie ponúk 2016 – tlač časopisu Záhorie

 

Výzva na predkladanie ponúk – zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov:
Výzva na predkladanie ponúk 2016 – stravné lístky