AMFO 2020

0
213

Tlačová správa

Názov podujatia:        AMFO 2020
Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          výstava potrvá od 15. júna do 31. júla 2020
                                  výstava je sprístupnená bez vernisáže

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom 24. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2020“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby „AMFO 2020“.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená a koná sa každý rok. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia a farebná fotografia. Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku sú ďalej určené kategórie „multimediálna prezentácia“ a „cykly a seriály“.
Do tohtoročného 24. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2020 postúpilo 62 autorov – fotografov Trnavského kraja s 264 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 59 čiernobielych fotografií, 76 farebných fotografi od 37 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 9 čiernobielych a 10 farebných fotografií od 8 autorov, v skupine autori do 16 rokov spolu 14 čiernobielych a 31 farebných fotografií od 10 autorov. V kategórii „cykly a seriály“ bolo predložených 17 prác v počte 65 fotografií a v kategórii „multimediálne prezentácie“ boli predložené 4 prezentácie. V tohtoročnej krajskej súťaži AMFO 2020 fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Judita Csáderová, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.
Výstava je sprístupnená verejnosti od 15. júna do 31. júla 2020 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Tohtoročný 24. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa i s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, ZONER Software a reklamnej agentúry GHSTUDIO v Senici.

Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici